Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2022
Zmluva č. 42/2022
Zmluva č. 42/2022
100,00 € Nováková Antónia, DiS. art Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva č. 41/2022
Zmluva č. 41/2022
100,00 € Mgr. Marek Hrdinský DiS. art. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
31. Máj 2022
Zmluva o výpožičke predmetov 7/2022
7/2022
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
19. Máj 2022
Zmluva č. 28/2022
Zmluva č. 28/2022
150,00 € Ján Kolesár Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
19. Máj 2022
Zmluva č. 30/2022
Zmluva č. 30/2022
300,00 € Ing. Ján Ihnát Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
19. Máj 2022
Zmluva č. 27/2022
Zmluva č. 27/2022
150,00 € Juraj Kováč Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
19. Máj 2022
Zmluva č. 29/2022
Zmluva č. 29/2022
200,00 € Pavol Hájnik Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
19. Máj 2022
Zmluva č. 26/2022
Zmluva č. 26/2022
0,00 € Ján Kováč Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
19. Máj 2022
Zmluva č. 31/2022
Zmluva č. 31/2022
150,00 € Emília Rudincová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Zkcah228/2022
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 21/2022
Zmluva č. 21/2022
125,00 € Mgr. Silvia Zubková Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 16/2022
Zmluva č. 16/2022
250,00 € doc. PhDr. Miron Pukan PhD. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 20/2022
Zmluva č. 20/2022
125,00 € Mgr. Mária Kasičová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 23/2022
Zmluva č. 23/2022
125,00 € PhDr. Eva Jacevičová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 17/2022
Zmluva č. 17/2022
250,00 € Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 18/2022
Zmluva č. 18/2022
125,00 € Mgr. Jela Timková Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 19/2022
Zmluva č. 19/2022
250,00 € Mgr. Ľubica Bekéniová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 25/2022
Zmluva o dielo č. 25/2022
200,00 € Štefan Kehl Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 22/2022
Zmluva č. 22/2022
125,00 € MgA. Mgr. Marica Harčariková Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
3. Máj 2022
Zmluva č. 24/2022
Zmluva č. 24/2022
125,00 € Mgr. Erika Kuriľáková Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň