Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
Zmluva č. 58/2022
Zmluva č. 58/2022
120,00 € Koňušane - Mužská spevácka skupina Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 59/2022
Zmluva č. 59/2022
120,00 € Folklórna skupina Michalovskí heligonkári Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 53/2022
Zmluva č. 53/2022
120,00 € Mužská spevácka skupina Starši chlopi vz. Vladimír Tatarko Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 49/2022
Zmluva č. 49/2022
150,00 € Folklórna skupina Moravančan Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 63/2022
Zmluva č. 63/2022
300,00 € Občianske združenie KONOPELKA Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
11. August 2022
Zmluva č. 57/2022
Zmluva č. 57/2022
120,00 € Folklórna spevácka skupina Čemerňanka Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
4. August 2022
Zmluva č. 47/2022
Zmluva č. 47/2022
100,00 € Emília Soročinová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
24. Jún 2022
Zmluva č. 46/2022
Zmluva č. 46/2022
200,00 € Mgr. art. Miroslav Kisty Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva č. 33/2022
Zmluva č. 33/2022
85,00 € Juraj Kanaloš Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva č. 34/2022
Zmluva č. 34/2022
85,00 € Ing. Ján Ihnát Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva č. 35/2022
Zmluva č. 35/2022
85,00 € Iveta Kažimírová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva č. 40/2022
Zmluva č. 40/2022
100,00 € Ing. Radoslav Gajdoš DiS. art. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva č. 45/2022
Zmluva č. 45/2022
300,00 € Marián Kočiš Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 44/2022
Zmluva o dielo č. 44/2022
100,00 € Ladislav Bereščík Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva č. 38/2022
Zmluva č. 38/2022
100,00 € Tina Kirnágová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva č. 43/2022
Zmluva č. 43/2022
100,00 € Mgr. Miroslav Alexovič Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva č. 36/2022
Zmluva č. 36/2022
110,00 € Nováková Antónia, DiS. art Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva č. 37/2022
Zmluva č. 37/2022
250,00 € Mgr. art. Miroslav Kisty Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva č. 32/2022
Zmluva č. 32/2022
85,00 € Emília Rudincová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
23. Jún 2022
Zmluva č. 39/2022
Zmluva č. 39/2022
100,00 € Mgr. Viktor Gliganič Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň