Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Zmluva č. 70/2023
Zmluva č. 70/2023
150,00 € Mária Košičanová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
12. Október 2023
Zmluva o dielo č. 66/2023
66/2023
250,00 € Eugen Hochman Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
29. September 2023
Zmluva č. 65/2023
Zmluva č. 65/2023
2 500,00 € Martin Pavlovský Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
8. September 2023
Zmluva č. 64/2023
Zmluva č. 64/2023
50,00 € Sárah Mária Tothová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
7. September 2023
Zmluva č. 62/2023
Zmluva č. 62/2023
150,00 € Mgr. Viktória Čolláková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
7. September 2023
Zmluva č. 63/2023
Zmluva č. 63/2023
150,00 € Mgr. Alexandra Bachledová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
7. September 2023
Zmluva č. 61/2023
Zmluva č. 61/2023
50,00 € Viktor Horňák Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
7. September 2023
Zmluva č. 59/2023
Zmluva č. 59/2023
50,00 € Pavol Burinský Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
7. September 2023
Zmluva č. 60/2023
Zmluva č. 60/2023
50,00 € Dušan Andrus Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
31. August 2023
realizácia nesúťažného vystúpenia " Viva il canto - Cantiamo Insieme"
58/2023
0,00 € Bc. Ľudmila Kolesárová, DiS.art Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
28. August 2023
Zmluva č. 51/2023
Zmluva č. 51/2023
150,00 € Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
28. August 2023
Zmluva č. 56/2023
Zmluva č. 56/2023
100,00 € František Buraš Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
28. August 2023
Zmluva o dielo č. 57/2023
Zmluva o dielo č. 57/2023
100,00 € Štefan Kehl Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
28. August 2023
Zmluva č. 54/2023
Zmluva č. 54/2023
150,00 € František Balún Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
28. August 2023
Zmluva č. 55/2023
Zmluva č. 55/2023
100,00 € Ján Hadžala Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
28. August 2023
Zmluva č. 52/2023
Zmluva č. 52/2023
150,00 € Mgr. Ružena Hospodárová DiS. art. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
28. August 2023
Zmluva č. 53/2023
Zmluva č. 53/2023
150,00 € Mgr. Viera Džoganová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
31. Júl 2023
Zmluva č. 50/2023
Zmluva č. 50/2023
120,00 € Miroslav Babinčák Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
12. Júl 2023
Zmluva č. 47/2023
Zmluva č. 47/2023
120,00 € Ján Kolesár Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
12. Júl 2023
Zmluva č. 48/2023
Zmluva č. 48/2023
120,00 € Gabriel Timko Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum