Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Zmluva o dielo č.86/2022
Zmluva č. 86/2022
100,00 € Lenka Ropoviková Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
2. December 2022
Zmluva o dielo č.87/2022
Zmluva č. 87/2022
100,00 € Ľudmila Stuľaková Krajská Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. December 2022
Zmluva o dielo č.91/2022
Zmluva č. 91/2022
50,00 € Mgr. Mária Kasičová Krajská Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. December 2022
Zmluva o dielo č.89/2022
Zmluva č. 89/2022
100,00 € HLAHOL o.z. Krajská Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. December 2022
Zmluva o dielo č.88/2022
Zmluva č. 88/2022
400,00 € Antónia Mihaliková Krajská Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. December 2022
Nájomná zmluva č. 92/2022
Nájomná zmluva č.92/2022
200,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. VAVRINCA Krajská Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
25. November 2022
Zmluva o dielo č.83/2022
Zmluva o dielo č.83/2022
400,00 € Mgr. art. Renata Jurčová Krajská Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
15. November 2022
Zmluva o dielo č.82/2022
Zmluva o dielo č. 82/2022
100,00 € Ján Grocký Krajská Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
2. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č.1/2022
0,00 € Ivan Drobňák FAVS Krajská Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
18. Október 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Zmluva č. TO/2022KEP19399-3
0,00 € Osobnyudaj.sk - KE,s.r.o. Krajská Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
14. Október 2022
Zmluva č. 81/2022
Zmluva č. 81/2022
210,00 € Jaroslav Kotrla Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
14. Október 2022
Zmluva č. 80/2022
Zmluva č. 80/2022
130,00 € Bc. Lucia Špáková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
14. Október 2022
Zmluva č. 78/2022
Zmluva č.78/2022
130,00 € Marianna Mihaľová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
14. Október 2022
Zmluva č. 79/2022
Zmluva č. 79/2022
130,00 € Bc. Eva Nemcová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
13. Október 2022
Zmluva č. 77/2022
Zmluva č.77/2022
126,00 € Ján Ducko Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
7. Október 2022
Dodatok č. 8 k zmluve č. 093/2009/ZBA/MaS zo dňa 30.06.2009 o poskytovaní médií a služieb spojených s prenájmom nebytového priestoru
093/2009/ZBA/MaS
0,00 € Služby mesta Michalovce, s. r. o. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce
5. Október 2022
Zmluva č. 76/2022
Zmluva č. 76/2022
100,00 € Michalo Oros Krajská Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
5. Október 2022
Zmluva č. 75/2022
Zmluva č. 75/2022
100,00 € Mgr. Mária Kasičová Krajská Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
5. Október 2022
Zmluva č. 74/2022
74/2022
300,00 € Mgr. Zuzana Rakárová Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
14. September 2022
Zmluva č. 73/2022
Zmluva č. 73/2022
80,00 € Šimon Gerek Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň