Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluvy po poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
66/2024
0,00 € Disig a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
29. Máj 2024
Zmluva o výpožičke - Kubota
67/2024
0,00 € Marián Šupa Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
29. Máj 2024
Zmluva o dielo - stavebné úpravy administratívno-prevádzkovej budovy a haly SC
65/2024
131 712,00 € METES-VECTIS s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
27. Máj 2024
Kúpna zmluva - MAN TGA
64/2024
35 776,80 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
24. Máj 2024
Zmluva o dielo - revitalizácia cesty III/1083 Chorvátsky Grob - Bernolákovo
63/2024
807 692,92 € PORR s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
22. Máj 2024
Kúpna zmluva - náhradné diely na Noremat VSV CS8
61/2024
6 101,40 € ADACOM Progatec s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243627_Z
13 791,60 € AxaltaPaint Service, s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
20. Máj 2024
Zmluva o dielo - revitalizácia cesty III/1103 Láb - Plavecký Štvrtok
60/2024
552 340,97 € Doprastav a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
20. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243530_Z
6 101,40 € ADACOM progatec, s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243490_Z
2 148,34 € KOBIT-SK, s. r. o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
17. Máj 2024
Zmluva o dielo - revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Plavecký Mikuláš
58/2024
3 377 185,11 € COLAS Slovakia a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
16. Máj 2024
nákup pneumatiky na vozidlo BA306AG
57/2024
601,13 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
16. Máj 2024
prevádzkové kvapaliny, náhradné diely
56/2024
489,50 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
13. Máj 2024
Zmluva o dielo - PD pre dielo Zvýšenie bezpečnosti dopravy na II/501
52/2024
38 800,00 € PRO-SENSE s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
13. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva - hygienické a čistiace potreby
53/2024
28 030,74 € EKOS - partner s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243295_Z
1 824,00 € AGROPARTNER spol. s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243266_Z
37 716,00 € Solar 2009, a. s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
30. Apríl 2024
Dohoda o vykonaní opráv k nájomnej zmluve
50/2024
1 665,84 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
30. Apríl 2024
Dohoda o vykonaní opráv k nájomnej zmluve
49/2024
113,88 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20242999_Z
18 849,60 € Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, z. z. p. o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja