Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0812024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alena Kiššová
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0772024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jakub Bončo
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0732024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Kurišová
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0802024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jakub Melocík
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0782024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Magdaléna Hajdúšková
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0822024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martina Považská
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0662024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Fraňová
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0672024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Hrabovská
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0762024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Karina Kušnierová
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0792024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martin Beňovič
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0652024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Janegová
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0842024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Bc. Martin Durdík
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0722024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Polláková
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0742024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zuzana Gábrišová
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0752024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lenka Balážová
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0832024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Pavol Kotras
6. Marec 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0023015012
2024 09
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ben-akia s.r.o.
6. Marec 2024
Dohoda o skončení podnájmu nebytových priestorov
2024 08
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Taty s.r.o.
4. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0612024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Maroš Štutika
4. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt
0642024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Emília Pechová