Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0412024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ľuboš Garec
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0272024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaromír Herák
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0362024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Pavol Tikl
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0302024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Daniel Krajíček
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0402024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alena Tkáčová
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0392024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zuzana Šišovská
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0292024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lenka Skovajsová
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0342024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Šťastná
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0472024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Karvaiová
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt
0442024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Daniela Poláková
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0452024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Stanislav Podhradský
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0432024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Miriam Jankovičová
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0322024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Erika Lobbová
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0312024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Kusendová
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0422024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Irena Poliaková
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0352024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Michaela Tsenovová
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0282024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Iveta Beňová
8. Február 2024
Zmluva o dodávke a odbere vodného a stočného
2024 05
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Gabovič Tomáš Mgr.
8. Február 2024
Dohoda o skončení podnájmu nebytových priestorov
2024 06
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Anna Koptáková
1. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0252024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Radka Oppenbergerová