Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0622024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Erika Šandorová
4. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt
0632024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Klaudia Rácová
1. Marec 2024
Dodatok č.4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č.2089005021
2024 07
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. FDS spol. s r.o.
29. Február 2024
Nájomná zmluva na byt
0592024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Marianna Jašková
29. Február 2024
Nájomná zmluva na byt
0602024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marianna Šimončičová
29. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0572024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Karol Herák
29. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0582024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Sedláková
28. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0562024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Renáta Toráčová
28. Február 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340060 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
260/SSVaR/2023
8 090,28 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0542024
0,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom a Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ivana Heráková
27. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0552024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martin Herák
22. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0492024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Depešová
22. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0512024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zita Chrapová
22. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0532024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Daniel Bango
22. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0502024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Erika Pusztayová
22. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0522024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martin Urbanec
20. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
482024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lívia Planková
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0372024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Peter Košťál
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0382024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martin Liška
16. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0262024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Žaneta Šaraiová