Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2016
Dohoda č. 16/37/52A/86 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z.
16/37/52A/86
1 463,22 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Apríl 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54
Dohoda č. 16/37/054/124
16 015,74 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 16/37/054/110-ŠnZ
47 248,39 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
8. Marec 2016
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z.
16/37/052/397
3 901,92 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. November 2015
Dohoda č. 15/37/52A/238 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z.
15/37/52A/238
6 669,60 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Október 2015
Dohoda č. 15/37/52A/161 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z.
15/37/52A/161
1 905,60 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. August 2015
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP 017/4.1 MP/2013
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP 017/4.1 MP/2013
Doplnená
633 679,72 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9. Júl 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
20676 – 4/2015-PO
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Sociálna poisťovňa, ústredie
30. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-5118/2015/6.1
MK-5118/2015/6.1
500,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo kultúry SR
29. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-1151/2015/2.5
MK-1151/2015/2.5
700,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo kultúry SR
19. Máj 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z.
15/37/052/465
3 811,20 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Marec 2015
Dohoda č. 15/37/054/13 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov
Dohoda č. 15/37/054/13
25 113,68 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
10. Február 2015
Zmluva o spolupráci
029/2015-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
16. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-722/2014/2.5
MK-722/2014/2.5
500,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo kultúry SR
7. November 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z 2212012017901
Z2212012017901
Doplnená
254 713,49 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. Jún 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa §52 zákona č.5/2004 Z.z.
11/§52/2013/NP VAOTP SR -2/PO
1 590,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
8. Február 2013
Zmluva o poskytnutí NFP
017/4.1MP/2013
Doplnená
633 679,72 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo životného prostredia SR
5. Jún 2012
Darovacia zmluva
0570/2011
1 959,93 € Obec Pečovská Nová Ves - Základná škola s materskou školou Štátny pedagogický ústav
19. Apríl 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
070/2012 – IZ – 5.0/V
Doplnená
169 510,90 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Marec 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
8/52/2012/NP V-2/PO
6 732,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov