Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 808
808
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Kochan
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 433
433
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Krivdová
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 196
196
19,92 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Jasenská
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 390
390
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Katarína Krajňáková
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 83
83
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Ľuba Ringová
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 603
603
4,98 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Javorská
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 431
431
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Kazanovská
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 878
878
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Emília Funtáľová
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
73/2022
3 800,00 € Obec Pečovská Nová Ves OZ FS Jablonečka Pečovská Nová Ves
17. Marec 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BUG9
KŽP-PO4-SC411-2019-61/BUG9
Doplnená
716 451,89 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2022
1489/2022-M_ODFSS
26 412,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18. Január 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070ARG3
309070ARG3
44 233,36 € Obec Pečovská Nová Ves Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/37/012/158
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15. November 2021
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-85
FNPŠ-Z-2020/001-85
Doplnená
50 358,69 € Obec Pečovská Nová Ves Fond na podporu športu
12. Október 2021
ZM_SEP-IMRK3-2021/004237
ZM_SEP-IMRK3-2021/004237
Doplnená
59 492,20 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29. September 2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/37/054/412
9 841,80 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. August 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/37/054/336
4 035,48 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12. August 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/37/010/15
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22. Júl 2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/37/054/265
4 866,22 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16. Júl 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/37/054/234
711,24 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov