Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
215/AD00/2021
358 752 165,72 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
Apríl
2017
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
ZM/2017/0121
356 345 380,48 € Združenie D1 Prešov (vedúci člen: EUROVIA SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4.
Júl
2022
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve pre rok 2022 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
1278/C300/2022
352 545 759,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27.
September
2018
Zmluva o NFP pre projekt ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá)
712/AE00/2018
349 583 068,49 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ Ministerstvo dopravy a výstavby SR
3.
Október
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011B658
Doplnená
349 583 068,49 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Železnice Slovenskej republiky
25.
Júl
2011
=Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP k projektu D1 Janovce -Jablonov
2383/2700/2011
331 101 087,42 € NDS, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29.
December
2021
Čiastková zmluva pre rok 2022 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
915/C300/2021
330 000 000,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D1 Prešov, západ - Prešov, juh
ZM/2019/0068
327 432 328,02 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
29.
November
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "D1 Prešov, západ - Prešov, juh".
892/AE10/2018
327 432 328,02 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12.
November
2020
ZMLUVA O DIELO
2020/OA/01/001
323 373 002,46 € Združenie pod Dubňom - STRABAG s.r.o. – vedúci člen združenia Železnice Slovenskej republiky
12.
Júl
2018
Zmluva o NFP pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (2.fáza)
339/AE00/2018
321 531 374,21 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
14.
December
2018
Dohoda o financovaní medzi EIB a SR - Rámcový úver na financovanie investícií v oblasti dopravy v programovom období 2014-2020
2018/209
319 600 000,00 € Európska investičná banka (European Investment Bank) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR
4.
Máj
2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o financovaní č. 0949/2015
85/2020-2060-2250
314 523 529,42 € Slovak Investment Holding, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Apríl
2021
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
ZM/2021/0130
305 803 058,36 € Združenie SKANSKA - VIŠŇOVÉ (vedúci člen: Skanska SK a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
Máj
2020
Rámcová zmluva o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou na účely financovania výdavkov štátneho rozpočtu vynaložených na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 - (LD 2048 (2020)
2020/098
300 000 000,00 € Council of Europe Development Bank Ministerstvo financií SR
25.
November
2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov číslo 02/2013
2013190003
300 000 000,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
9.
Apríl
2020
Dohoda o dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o úvere z 8. októbra 2015 medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou (LD 1856 Add. 1)
2020/071
300 000 000,00 € Council of Europe Development Bank Ministerstvo financií SR
26.
Január
2018
Zabezpečenie prevádzkovania železničnej infraštruktúry
31/C300/2018
296 500 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
December
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2020/0114 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2020 (nds dodatok č. 4)
DZM/2020/0114/0004
294 841 232,74 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
4.
Február
2019
Zabezpečenie prevádzkovania železničnej infraštruktúry
65/C300/2019
294 700 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »