Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2011
Dodatok č. 85 k ZoD č. ZML/1442/2010 - D1 Važec - Mengusovce
DZM/1442/2010/0085
188 265 322,83 € Inžinierske stavby, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. December 2011
Dodatok č. 9 k ZoD č. ZML/433/2010 - D1 Sverpec - Vrtižer, 1. úsek
DZM/0433/2010/0009
187 327 757,80 € Združenie Sverepec - Vrtižer Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17. Júl 2023
Dodatok č. 3 ku kontraktu na rok 2023
1414/C200/2023
186 436 395,06 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
30. Marec 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o úvere č. 897-CC-16-D8
103/23/CEZ
186 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25. Október 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o úvere č. 897-CC-16-D8
329/22/Sč
186 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
22. December 2016
Zmluva o dielo
20160063
Doplnená
185 894 318,50 € Doprastav, a.s. MH Invest, s.r.o.
28. September 2022
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM
862/2022
Doplnená
151 781 500,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17. Február 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
217/2022-2060-4250
Doplnená
185 477 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 21.07.2011.
4235/2700/2011
183 650 183,32 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR
ZM/2013/0154
182 211 600,12 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. na rok 2013
465/B500/2013
182 211 600,12 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. Február 2019
Zmluva o dielo
2017/2300/3529
Doplnená
179 996 940,00 € Metrostav a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. Február 2019
Zmluva o zabezpečení systému hazardných hier
2019023
179 401 010,00 € IGT Global Services Limited TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
13. Júl 2022
Grant Agreement - Project 101052342 - Biodiversa-plus - HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02
101052342_projekt
177 675 323,00 € European Research Executive Agency (European Commission) Slovenská akadémia vied
4. Júl 2022
Grant Agreement - Project 101052342 - Biodiversa-plus - HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02
166/2022/6.4
177 675 323,00 € European Research Executive Agency (European Commission) Ministerstvo životného prostredia SR
4. Apríl 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 152/270/2009
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0152/0270/2009
177 021 134,00 € Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 152/270/2009
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0152/0270/2009
177 021 134,00 € Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. December 2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 02/2012
2012233003
175 863 600,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
19. Máj 2014
Zmluvy o poskytnutí nenávratnom finančnom príspevku na projekt D3 Svrčinovec - Skalité, I. fáza
ZM/2014/0149
173 638 969,14 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. Máj 2014
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu D3 Svrčinovec – Skalité, I. fáza
206/B300/2014
173 638 696,14 € NDS a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR