Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Máj
2014
Zmluvy o dielo - D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
ZM/2014/0157
254 899 999,90 € Združenie D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
August
2013
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
1008/B322/2013
251 094 159,11 € Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15.
August
2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1008/B322/2013
251 094 159,11 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
5.
Január
2017
Slovakia RDP 2014-2020 Co-Financing – Finance Contract between the Slovak Republic and the European Investment Bank
85.132
250 000 000,00 € Európska investičná banka (European Investment Bank) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR
11.
September
2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov číslo 01/2014
2014229351
250 000 000,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
18.
December
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR
1172/AD00/2020
248 909 210,74 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5.
September
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 103/AD00/2019 zo dňa 27.2.2019
646/AD00/2019
248 457 877,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21.
December
2018
Dodatok č. 4 ku Kontraktu na rok 2018
962/C200/2018
247 473 284,77 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10.
Október
2012
Zmluva o dielo 201038/PO
201038/PO
244 969 911,33 € Združenie pod BREZINOU, zastúp. TSS GRADE a.s. Bratislava Železnice Slovenskej republiky
22.
Október
2021
Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo 1048/6131/2016, Príprava cestnej infraštruktúry - strategicky park Nitra
1048/6131/2016-11
241 760 152,60 € DOPRASTAV, a. s. BA Slovenská správa ciest, Bratislava
30.
December
2020
Čiastková zmluva pre rok 2021 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
1242/C300/2020
239 793 002,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27.
December
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2019/0079 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2019 (nds dodatok č. 5)
DZM/2019/0079/0005
237 780 875,11 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
December
2019
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 103/AD00/2019 zo dňa 27.2.2019
847/AD00/2019
237 780 875,11 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25.
August
2016
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Budimír - Bidovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
ZM/2016/0348
236 932 873,22 € Skanska SK a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Október
2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo 1048/6131/2016, Príprava cestnej infraštruktúry - strategicky park Nitra
1048/6131/2016-8
235 956 107,58 € DOPRASTAV, a. s. BA Slovenská správa ciest
22.
December
2014
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR - zmena výšky poskytovaných finančných prostriedkov
1024/B500/2014
235 654 659,86 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27.
December
2013
Úverová zmluva
2013/3000/2495
Doplnená
235 519 152,89 € Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28.
December
2013
Notárska zápisnica
N 1074/2013
235 519 152,89 € Tatra banka, akciová spoločnosť VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14.
Február
2020
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
ZM/2020/0077
232 146 454,18 € Združenie R2 Mýtna (vedúci člen: Doprastav, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13.
November
2015
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR
1063/B500/2015
229 048 178,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »