Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Rámcová zmluva o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou na účely financovania výdavkov štátneho rozpočtu vynaložených na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 - (LD 2048 (2020)
2020/098
300 000 000,00 € Council of Europe Development Bank Ministerstvo financií SR
25. November 2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov číslo 02/2013
2013190003
300 000 000,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
9. Apríl 2020
Dohoda o dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o úvere z 8. októbra 2015 medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou (LD 1856 Add. 1)
2020/071
300 000 000,00 € Council of Europe Development Bank Ministerstvo financií SR
3. November 2022
Dodatok č. 15 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
2382/C300/2022
296 600 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
26. Január 2018
Zabezpečenie prevádzkovania železničnej infraštruktúry
31/C300/2018
296 500 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2020/0114 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2020 (nds dodatok č. 4)
DZM/2020/0114/0004
294 841 232,74 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
4. Február 2019
Zabezpečenie prevádzkovania železničnej infraštruktúry
65/C300/2019
294 700 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. Jún 2021
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve pre rok 2021 zo dňa 15. 12. 2020 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
227/C360/2021
292 662 000,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
8. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 142/C200/2022 zo dňa 4.3.2022 v znení Dodatku č. 1 č. 1303/C200/2022 zo dňa 6.7.2022 a Dodatku č. 2 č. 1852/C200/2022
2450/C200/2022
292 542 329,78 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. December 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 215/AD00/2021 zo dňa 22. 6. 2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3. 9. 2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 13. 12. 2021
940/AD00/2021
287 002 748,47 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. December 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2021/0234 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2021 (číslo nds: dodatok č. 5)
DZM/2021/0234/0005
287 002 748,47 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
25. November 2016
Zmluva o dielo - zhotovenie stavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
ZM/2016/0464
286 935 419,44 € Združenie D3 Čadca, Bukov (vedúci člen: STRABAG s.r.o./PORR s.r.o./HOCHTIEF CZ a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13. December 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 215/AD00/2021 zo dňa 22.6.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.9.2021
752/AD00/2021
284 556 200,41 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13. December 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2021/0234 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2021 (číslo nds: dodatok č. 3)
DZM/2021/0234/0003
284 556 200,41 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
17. Február 2020
Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
52/C300/2020
282 450 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. November 2022
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
0637/2022
281 940 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Výskumná agentúra
14. Október 2022
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM
863/2022
281 940 000,00 € Úrad vlády SR Výskumná agentúra
10. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza"
214/A800/2016
Doplnená
280 523 940,80 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. Jún 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
ZM/2016/0247
280 523 940,80 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. December 2015
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR č. 66/B500/2015
1228/B500/2015
276 746 296,73 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR