Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. ZML/418/2010 - R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II.etapa
DZM/0418/2010/0006
133 374 513,05 € Združenie "Žarnovica II." Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. November 2022
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
ZM/2022/0463
133 021 077,18 € BUDIMEX S.A. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0006/2023
132 763 353,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2024 z Národného jadrového fondu uzatvorená poľa zákona č. 308/2018 Z.z. o Národnom jadrovom fonde v znení neskorších predpisov
30000483
132 737 504,00 € Národný jadrový fond Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
20. December 2018
Dodatok č.2 k zmluve o NFP projektu D3 Svrčinovec - Skalité(2.fáza)
959/AE12/2018
131 900 000,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. Marec 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2017/0269 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - D3 Svrčinovec - Skalité
DZM/2017/0269/0002
131 900 000,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
11. Apríl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/174/2020
0757/2020-D2
131 418 227,68 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Apríl 2013
Dodatok č. 3 a 4 (tzv. technický dodatok) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie"
435/B300/2013
130 612 039,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt OP Doprava (2007-2013) R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie; DODATOK č. 2;
2162/2700/2011
130 612 039,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. Február 2016
Investment Agreement
821/2015-2050-3200
Doplnená
129 812 750,00 € Jaguar Land Rover Limited, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., the Slovak Republic, the City of Nitra Ministerstvo hospodárstva SR
8. December 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/VP/1/2019
1051/2019-D10
128 468 788,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. December 2013
Zmluva o dielo
ZOD/13038/001
Doplnená
127 790 851,10 € TSS GRADE, a. s. Železnice Slovenskej republiky
15. Júl 2011
Dodatok č. 4 k ZoD č. ZML/418/2010 - R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II.etapa
DZM/0418/2010/0004
127 623 115,48 € Združenie Žarnovica II - vedúci člen Doprastav, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. Jún 2021
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2021 č. 57/AD00/2021 zo dňa 5. 3. 2021 uzavretom podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002
156/AD00/2021
127 016 457,58 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
26. November 2019
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2019 č. 104/AD00/2019 zo dňa 27. 2. 2019 uzatvoreným medzi MDV SR a Slovenskou správou ciest
762/AD00/2019
125 788 990,57 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. December 2020
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2020 č. 162/AD00/2020 zo dňa 24.2.2020 uzavretom podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 medzi MDV SR a Slovenskou správou ciest
1220/AD00/2020
125 702 275,75 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4. August 2016
Rámcová dohoda č. OVO2-2016/000074 na zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov ( poukážok )
SE_ZM_OVO2-2016-000074
Doplnená
124 800 000,00 € VAŠA Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
1. Jún 2022
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2022
571/C200/2022
124 162 713,98 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
0155/2022
124 042 245,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Január 2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
0027/2020
123 841 961,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR