Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Júl
2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 21.02.2012. Spolufinancovanie projektu "D1 Fričovce - Svinia" a to poskytnutím Nenávratného finančného príspevku, ktorý bol upravený na základe rozhodnutia Europskej komisie.
628/B310/2014
83 868 373,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29.
December
2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "D1 Fričovce - Svinia"
1267/A800/2015
83 868 373,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11.
Júl
2014
Zmluva o dielo - R2 Zvolen východ - Pstruša, stavebné práce
ZM/2014/0231
82 327 836,94 € Corsan Corviam Construcción, S.A./Chemkostav IS, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/174/2020
0757/2020
82 149 501,30 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
September
2013
Vyhlásenie vkladateľa o vložení nepeňažného majetku do pravnickej osoby
355021/2013
81 854 401,20 € TRANSPETROL, a. s. Spoločnosť pre skladovanie, a.s.
3.
Marec
2021
Specific Contract No [S11258-2021-OKC-1]
747/2021
81 400 000,00 € SD Biosensor, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
8.
Január
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0959/2012
81 386 262,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Január
2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0957/2013
80 813 824,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28.
Jún
2018
Poštová zmluva
150-2018/285-7300
Doplnená
80 809 270,04 € Slovenská pošta, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
30.
Apríl
2013
Dodatok č. 1 ku Kontraku na rok 2013 so Slovenskou správou ciest
475/B500/2013
80 715 147,13 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27.
December
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
1012/2011
80 565 025,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Október
2013
Kontrakt na rok 2012 financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC
2663/5200/2012
Doplnená
80 310 942,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Slovenská správa ciest, Bratislava
5.
Február
2013
Rámcová dohoda o dodávke motorovej nafty
1137/2012a
79 788 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28.
Február
2020
Kontrakt na rok 2020 uzavretý podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 medzi MDV SR a Slovenskou správou ciest
162/AD00/2020
79 550 461,31 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
11.
November
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 9.11.2009.
4028/2700/2011
79 383 869,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4.
September
2014
Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2014 - zmena výšky finančných prostriedkov
791/B500/2014
79 185 295,40 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17.
December
2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "D1 Dubná Skala - Turany"
1229/A800/2015
78 043 908,35 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24.
Jún
2013
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2013 so Slovenskou správou ciest
776/B500/2013
78 024 145,36 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15.
December
2016
Grant Agreement Undre The Connecting Europe Facility (CEF)- Transport Sector
INEA/CEF/TRAN/M2015/1138561
Doplnená
77 619 766,00 € Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Železnice Slovenskej republiky
30.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0136/2011
77 188 587,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR