Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre Železnice SR (kapitálové transfery na rok 2013)
466/B500/2013
97 288 186,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
466/B500/2013
Doplnená
22 557 782,68 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
27. November 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre Považská Teplá /mimo/ – Dolný Hričov /mimo/
973/A822/2014
96 999 386,12 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŹSR" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
966/A822/2014
Doplnená
96 999 386,12 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, Železnice Slovenskej republiky
11. November 2014
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
966/A822/2014
96 999 386,13 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŹSR" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
6. Máj 2024
Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2024
783/CE00/2024
96 298 181,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
7. Máj 2024
Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2024
783/CE00/2024
96 298 181,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
27. Február 2019
Kontrakt na rok 2019 uzavretý medzi MDV SR a Slovenskou správou ciest
104/AD00/2019
96 234 082,52 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
16. August 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2023/004338-01 na „Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov a elektronických stravovacích kariet“ pre časť 1 na „Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004338-01_2023
95 961 600,00 € Ticket Service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. December 2016
Zmluva o dielo
20160066
Doplnená
112 436 956,84 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. MH Invest, s.r.o.
2. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
1426/C300/2022
95 327 729,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
1426/C300/2022
Doplnená
95 327 729,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
9. Jún 2015
DOHODA O SPLÁTKACH
417/A822/2015
94 909 228,86 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
8. Jún 2015
Dohoda o splátkach pre projekt Zlatovce - Trenčianska Teplá
417/A822/2015
Doplnená
94 909 228,86 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŹSR" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
1. December 2016
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt - Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť
715/AE00/2016
94 427 833,74 € Mesto Košice Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15. Júl 2011
Dodatok č. 1 k ZML/751/2010 - R4 Košice - Milhosť
DZM/0751/2010/0001
93 217 955,70 € Skanska SK, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2022/004549-001
SE_ZM_SE-OD1-2022-004549-001_2022
92 890 743,84 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0004/2024
92 828 095,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024, č. 0004/2024
9018/0001/24
92 828 095,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Marec 2012
Zmluva o dielo
601509/2011
Doplnená
91 803 177,63 € OHL ŽS, a. s. Železnice Slovenskej republiky