Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2023
Zmluva o PNFP pre projekt "Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor" (311031CHH3)
568/AE00/2023
81 750 021,16 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy SR
3. Marec 2021
Specific Contract No [S11258-2021-OKC-1]
747/2021
81 400 000,00 € SD Biosensor, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
8. Január 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0959/2012
81 386 262,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Január 2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0957/2013
80 813 824,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Jún 2018
Poštová zmluva
150-2018/285-7300
Doplnená
80 809 270,04 € Slovenská pošta, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
30. Apríl 2013
Dodatok č. 1 ku Kontraku na rok 2013 so Slovenskou správou ciest
475/B500/2013
80 715 147,13 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. December 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
1012/2011
80 565 025,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Október 2013
Kontrakt na rok 2012 financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC
2663/5200/2012
Doplnená
80 310 942,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Slovenská správa ciest, Bratislava
5. Február 2013
Rámcová dohoda o dodávke motorovej nafty
1137/2012a
79 788 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. Február 2020
Kontrakt na rok 2020 uzavretý podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 medzi MDV SR a Slovenskou správou ciest
162/AD00/2020
79 550 461,31 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
11. November 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 9.11.2009.
4028/2700/2011
79 383 869,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. September 2014
Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2014 - zmena výšky finančných prostriedkov
791/B500/2014
79 185 295,40 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. December 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "D1 Dubná Skala - Turany"
1229/A800/2015
78 043 908,35 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24. Jún 2013
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2013 so Slovenskou správou ciest
776/B500/2013
78 024 145,36 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15. December 2016
Grant Agreement Undre The Connecting Europe Facility (CEF)- Transport Sector
INEA/CEF/TRAN/M2015/1138561
Doplnená
77 619 766,00 € Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Železnice Slovenskej republiky
30. September 2022
rámcová dohoda
366/09/2022/SCKSK (2022/GA/01/027)
77 446 531,16 € STRABAG s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Kysuce
941/2022/OD
77 205 311,31 € Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
30. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0136/2011
77 188 587,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Január 2023
OHD/2023/Dodatok č. 14 - Rámcová zmluva o službách DPB
MAGTS2200520
77 100 000,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Hlavné mesto SR Bratislava
6. Júl 2022
DODATOK č. 13 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA NA ROKY 2014-2023
O 6/2014
77 100 000,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava