Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2013
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
1565/B300/2013
155 235 137,04 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18. August 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku-D3 Svrčinovec - Skalité (2.fáza)
471/A812/2017
153 907 941,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23. August 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - D3 Svrčinovec - Skalité
ZM/2017/0269
153 907 941,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "D3 Svrčinovec - Skalité, I. fáza"
1265/A800/2015
153 367 379,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2023
742/C200/2023
153 331 208,36 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
25. Júl 2019
Zmluva o dielo - R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce)
ZM/2019/0231
153 246 753,25 € Združenie R2 Metrostav - Hochtief (vedúci člen: Metrostav a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. Máj 2012
Zmluva o dielo - D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek
ZM/2012/0145
151 509 598,72 € Združenie EUROVIA - SMS - D1 Jánovce - Jablonov, II.úsek Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
12056/2023/5400/033
148 800 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Železnice Slovenskej republiky
5. September 2016
Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 je nevyhnutnosť zmeny vybraných ustanovení čl. II Zmluvy o poskytnutí NFP „Výdavky projektu a NFP“ a prílohy č. 2 VZP
509/D600/2016
148 080 260,86 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. December 2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov číslo 03/2013
2013210351
147 936 018,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
10. Január 2024
D1 Hubová - Ivachnová (2. fáza)
17/CC00/2024
147 091 241,80 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
13. Marec 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno č. ZM/2017/0002
DZM/2017/0002/0002
146 160 645,05 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. December 2018
Dodatok č.2 k zmluve o NFP projektu D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno(2.fáza)
956/AE12/2018
146 160 645,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
11. Január 2024
Rámcová dohoda č. 2023/527 – Munícia 155mm pre ShKH ZUZANA
6500000668
145 278 690,00 € ZVS holding, a.s. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly na rok 2018
ZM/2018/0103
145 199 151,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2018
Predmetom plnenia je poskytnutie dotácií z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa prijímateľovi v rozpočtovom roku 2018.
130/C200/2018
145 199 151,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10. August 2015
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
190/2015-964/MPRV SR
Doplnená
145 131 532,00 € SZRB Asset Management, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. November 2016
Zmluva o implementácii projektu financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF)
672/A800/2016
144 665 000,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. December 2016
GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TRANSPORT SECTOR Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2015/1130225
717/A800/2016
144 665 000,00 € Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24. November 2016
Zmluva o implementácii projektu financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF)
671/A800/2016
144 665 000,00 € Agentúra rozvoja vodnej dopravy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR