Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2017
84/AD00/2017
140 587 481,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14. December 2011
Dodatok č. 121 k zmluve o dielo č. ZML/459/2010 - Diaľnica D1 Hybe - Važec
DZM/0459/2010/0121
140 033 570,79 € JUDr. Jozef Bolješik, správca konkurznej podstaty Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. S01952/2022
305/22/CEZ
140 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Máj 2015
Predmetom zmluvy je správa finančných prostriedkov a podpora pri investovaní zdrojov cez finančné nástroje.
380/A800/2015
139 999 250,00 € Slovak Investment Holding, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 120 k Zmluve o dielo - diaľnica D1 Hybe - Važec
8116/2011
139 895 437,20 € JUDr. Jozef Bolješik, správca konkurznej podstaty Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. September 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÉHO ÚVERU
06380/2012/O310-7
139 790 900,00 € Tatra banka, akciová spoločnosť Železnice Slovenskej republiky
1. Júl 2019
DODATOK č.2 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 291/2017-940/MPRV SR
291/20 l 7-940/MPRV SR/02
139 249 178,12 € Štátnym fondom rozvoja bývania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. Október 2017
Zmluva o financovaní č. 291/2017-940/MPRV SR
291/2017-940/MPRV SR
Doplnená
139 249 178,12 € 1.Štátny fond rozvoja bývania ,2.Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. November 2017
Zmluve o financovaní medzi MPRV SR a ŠFRB
ZM 7/2017 ŠFRB / 630/B820/2017 MPRV
139 249 178,12 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Štátny fond rozvoja bývania
26. Október 2017
Poskytnutie prostriedkov na realizáciu finančného nástroja podľa zmluvy vykonávaného ŠFRB
630/B820/2017
139 249 178,12 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5. December 2018
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
351/2018/MPRVSR-940
139 000 000,00 € 1. Štátnym fondom rozvoja bývania 2. Ministerstvom dopravy a výstavby SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Január 2019
Zmluva o financovaní
351/2018/MPRVSR-940
139 000 000,00 € Štátny fond rozvoja bývania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. August 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve sa uzatvára na základe schválenia Žiadosti o zmenu zmluvy, ktorá bola zo strany Prijímateľa predložená Poskytovateľovi dňa 05.08.2014.
770/B300/2014
138 420 000,00 € Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. December 2016
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2016 č. 101/B500/2016 uzavretom dňa 23. 02. 2016 podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002
822/AD00/2016
137 688 542,20 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. November 2011
Zmluva o dielo - D1 Fričovce - Svinia
ZM/2011/0434
137 508 525,30 € Združenie "D1 Fričovce" Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. Marec 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. ZML/418/2010 - R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II.etapa
DZM/0418/2010/0006
133 374 513,05 € Združenie "Žarnovica II." Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. November 2022
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
ZM/2022/0463
133 021 077,18 € BUDIMEX S.A. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. December 2018
Dodatok č.2 k zmluve o NFP projektu D3 Svrčinovec - Skalité(2.fáza)
959/AE12/2018
131 900 000,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. Marec 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2017/0269 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - D3 Svrčinovec - Skalité
DZM/2017/0269/0002
131 900 000,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
11. Apríl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/174/2020
0757/2020-D2
131 418 227,68 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR