Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno č. ZM/2017/0002
DZM/2017/0002/0002
146 160 645,05 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. December 2018
Dodatok č.2 k zmluve o NFP projektu D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno(2.fáza)
956/AE12/2018
146 160 645,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly na rok 2018
ZM/2018/0103
145 199 151,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2018
Predmetom plnenia je poskytnutie dotácií z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa prijímateľovi v rozpočtovom roku 2018.
130/C200/2018
145 199 151,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10. August 2015
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
190/2015-964/MPRV SR
Doplnená
145 131 532,00 € SZRB Asset Management, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. November 2016
Zmluva o implementácii projektu financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF)
672/A800/2016
144 665 000,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. December 2016
GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TRANSPORT SECTOR Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2015/1130225
717/A800/2016
144 665 000,00 € Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24. November 2016
Zmluva o implementácii projektu financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF)
671/A800/2016
144 665 000,00 € Agentúra rozvoja vodnej dopravy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. December 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o implementácii projektu, financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF) č. 2015-SK-TM-0151-W
953/AE13/2018
144 665 000,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. December 2011
Dodatok č. 122 k ZoD č. ZML/459/2010 - D1 Hybe - Važec
DZM/0459/2010/0122
143 963 113,72 € JUDr. Jozef Bolješik, správca konkurznej podstaty Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11. Október 2017
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 84/AD00/2017 zo dňa 8. 3. 2017
620/AD00/2017
141 238 968,88 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. August 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 84/AD00/2017 zo dňa 8. 3. 2017
459/AD00/2017
141 238 968,88 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. Február 2019
Predmetom plnenia je poskytnutie dotácií z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa prijímateľovi v rozpočtovom roku 2019
103/AD00/2019
141 201 954,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
1. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly na rok 2019
ZM/2019/0079
141 201 954,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2017
84/AD00/2017
140 587 481,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14. December 2011
Dodatok č. 121 k zmluve o dielo č. ZML/459/2010 - Diaľnica D1 Hybe - Važec
DZM/0459/2010/0121
140 033 570,79 € JUDr. Jozef Bolješik, správca konkurznej podstaty Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. S01952/2022
305/22/CEZ
Doplnená
140 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21. Máj 2015
Predmetom zmluvy je správa finančných prostriedkov a podpora pri investovaní zdrojov cez finančné nástroje.
380/A800/2015
139 999 250,00 € Slovak Investment Holding, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 120 k Zmluve o dielo - diaľnica D1 Hybe - Važec
8116/2011
139 895 437,20 € JUDr. Jozef Bolješik, správca konkurznej podstaty Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. September 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÉHO ÚVERU
06380/2012/O310-7
139 790 900,00 € Tatra banka, akciová spoločnosť Železnice Slovenskej republiky