Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Október
2021
Dodatok č. 12 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
594/C300/2021
57 000 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9.
Marec
2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0157/2015
56 970 638,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0209/2014
56 949 202,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0123/2011
56 943 985,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Marec
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
134/1.2MP/2009
56 875 870,00 € Trenčianské vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
12.
Apríl
2021
Dohoda o splátkach pre projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
ZM/2021/0109
56 695 666,21 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
November
2020
Dohoda o splátkach DOS/311021A425/01 pre projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
1086/AE70/2020
56 695 666,21 € Národná diaľničná spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23.
Jún
2021
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 190/2015-964/MPRV SR
656/2021
56 610 588,25 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovak Investment Holding, a. s.
9.
Január
2017
Zmluva o implementácii projektu financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF) Komárno - Komárom - cezhraničný most
3/AE00/2017
55 938 957,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22.
Október
2019
Zmluva o partnerstve
Z/2019/2286/XI/RUK/OPV
55 649 999,73 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
23.
December
2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0746/2014
55 056 505,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
November
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/324/2019
1109/2019
54 913 649,88 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
Jún
2021
Zmluva o implementácii Centrálneho ekonomického systému a o poskytovaní aplikačnej podpory
2019/067
Doplnená
50 312 931,63 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Ministerstvo financií SR
14.
December
2011
Dodatok č.12 k ZoD č. ZML/1176/2010 - R3 Trstená - obchvat
DZM/1176/2010/0012
54 251 649,01 € Združenie Trstená R3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre Železnice SR - kapitálové transfery
428/1900/2012
53 782 550,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoloy MDVRR SR
428/1900/2012
Doplnená
29 046 874,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
1.
Júl
2022
Prenájom nebytových priestorov
10032022/NP
53 046 391,00 € Complus RS, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
5.
Apríl
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode č. 2011/724 letecký materiál
2011/724
52 977 434,76 € ÚIA VHÚ
8.
December
2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR č.124/B500/2014 - rozvoj a modernizácia železničnej dopravnej cesty v roku 2014.
989/B500/2014
52 382 249,58 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
13.
Január
2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0965/2013
52 128 202,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR