Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Kysuce
941/2022/OD
77 205 311,31 € Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
30. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0136/2011
77 188 587,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Január 2023
OHD/2023/Dodatok č. 14 - Rámcová zmluva o službách DPB
MAGTS2200520
77 100 000,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Hlavné mesto SR Bratislava
6. Júl 2022
DODATOK č. 13 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA NA ROKY 2014-2023
O 6/2014
77 100 000,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30. Jún 2022
DODATOK č. 13 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023
MAGTS2200148
77 100 000,00 € Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1, IČO: 00492736 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
8. Január 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 346/2018
414/UNB/2018
76 844 772,50 € Debitum, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
27. December 2018
Dohoda o odpustení dlhu č. 346/2018
346/2018
76 844 772,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Debitum, a.s.
26. Máj 2011
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok zmluvných strán
2011078041
75 549 887,55 € Železnice SR Ministerstvo financií SR
7. September 2020
Dohoda o príspevku a Dohoda o záruke medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou v súvislosti s Paneurópskym záručným fondom v reakcii na COVID-19
2020/144
75 487 280,34 € European Investment Bank Ministerstvo financií SR
6. December 2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre Železnice SR
4249/1900/2011
75 192 023,00 € ŽSR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. December 2011
Poskytnutie fin.prostriedkov (dotácia) pre ŽSR na projekty Výstavby a obnovy železničnej siete
4344/1900/2011
75 192 023,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0003/2024 (TUKE-2/2024-DOT)
75 013 502,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0003/2024
75 013 502,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. December 2021
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 7. časť"
800/AE73/2021
74 992 647,50 € Železničná spoločnosť Slovensko a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10. November 2017
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 1. časť"
675/A800/2017
74 835 328,10 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno"
1260/A800/2015
74 548 579,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0924/2022
74 513 897,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023, č. 0924/2022
9018/0001/23
Doplnená
84 291 571,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Február 2021
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
ZM/2021/0051
74 460 877,53 € Združenie R3HTA ( vedúci člen: HOCHTIEF SK s.r.o./PORR s.r.o./HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13. August 2021
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 3. časť"
434/AE00/2021
74 346 386,40 € Železničná spoločnosť Slovensko a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR