Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Apríl
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
0164/2022 (TUKE-3/2022-DOT)
Doplnená
50 203 392,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
0104/2021
50 036 590,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
0104/2021 (TUKE- 3/2021-DOT)
Doplnená
63 145 982,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
Máj
2013
Zmluva o poskytnutí NFP
Z2711013003101
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031A127
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27.
Júl
2016
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031B659
Z312031B659
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5.
November
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312020A017
Z312020A017
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5.
November
2015
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312020A017
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
Júl
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere 050/19/550088
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere 050/19/550088
50 000 000,00 € Poštová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
8.
November
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013002901
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12.
November
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312030A057
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
13.
November
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312030A020
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312021A139
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27.
Júl
2016
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031B659
Z312031B659
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
31.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013002801
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23.
Máj
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013003101
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12.
November
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312020A051
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
November
2019
Zmluva o úvere
ZM/2019/0427
50 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2.
Január
2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D233
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
December
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D233
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR