Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
December
2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/B500/2014- ŽSR (zmena výšky poskytovaných fin. prostriedkov)
1025/B500/2014
52 020 734,88 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26.
November
2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BNZ1
Z312081BNZ1
52 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25.
November
2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BNZ1
Z312081BNZ1
Doplnená
52 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16.
Apríl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam
KD 004/2019
52 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Konštrukta - Defence, a.s.
13.
Júl
2012
Dodatok č. 1 Zmluvy o predaji majetku
Dodatok č. 1 Zmluvy o predaji majetku
51 992 832,22 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
19.
Júl
2016
ZMLUVA O DIELO ČÍSLO
2016/OA/01/001
Doplnená
40 722 900,21 € STRABAG s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000207-065
SITB_ZM_OVO2-2020-000207-065_2020
51 626 462,40 € TEMPEST a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
20.
Jún
2012
Zmluva o dodávke software
2012129164
Doplnená
51 532 836,34 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a. s. Ministerstvo financií SR
4.
Február
2020
Rámcová dohoda
44/2020
51 230 163,97 € ALISON Slovakia s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
20.
November
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o financovaní zo dňa 14.03.2016
SEP-IMRK1-2017/000182-011
51 218 253,82 € SZRB Asset Management, a.s. Sekcia európskych programov
28.
Február
2013
Kontrakt na rok 2013 - financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC.
216/B500/2013
50 934 495,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14.
Október
2013
Kontrakt na rok 2013 financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC
2551/5200/2013
Doplnená
50 934 495,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Slovenská správa ciest, Bratislava
21.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
0036/2020
50 931 065,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
0036/2020 (TUKE - 3/2020-DOT)
50 931 065,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000207-064
SITB_ZM_OVO2-2020-000207-064
50 654 121,60 € eGroup Solutions, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
26.
November
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
18/31/054/398
50 527 991,00 € Attila Ríz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
5.
Marec
2014
Kontrakt medzi MDVRR SR a SSC v oblasti vykonávania činností SSC a ich financovania v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou v rozpočtovom roku 2014
429/5200/2014
Doplnená
50 383 942,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
November
2017
GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) -TRANSPORT SECTOR
INEA/CEF/TRAN/M2016/1356330
Doplnená
50 319 392,00 € Innovation and Networks Executive Agency Železnice Slovenskej republiky
19.
Júl
2011
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku R4 Košice - Milhosť
1942/2700/2011
50 303 263,94 € NDS, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29.
December
2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "R4 Košice - Milhosť"
1266/A800/2015
50 286 360,42 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR