Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o dielo - Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
ZM/2023/0389
65 316 585,64 € PPA CONTROLL, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. August 2021
Zmluva o NFP pre projekt: "Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia"
466/AE00/2021
65 297 938,50 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
31. August 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311051BBC7
Doplnená
65 297 938,50 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
19. December 2018
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2019
30000344
Doplnená
65 108 741,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), a. s. Národný jadrový fond
2. November 2015
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
133/1.2 MP/2012
Doplnená
64 943 462,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4. December 2012
Zmluva o poskytnutí NFP
133/1.2 MP/2012
Doplnená
64 943 462,66 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
19. Jún 2015
Dohoda o realizácii Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020
7562/2015-M_ OŠPSSRP 22440/2015
Doplnená
64 838 286,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. Október 2018
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB
0994/2018
64 428 186,14 € SWAN, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko - Karloveská radiála" - 311031Z323
D311031Z323/01
63 683 924,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
21. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko - Karloveská radiála" (397/AE21/2020) 311031Z323
2291/CC43/2023
63 683 924,92 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy SR
18. Október 2022
Rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, produktov SAP a služieb s nimi súvisiacich č. 2880/2022
2880/2022
63 352 312,25 € SAP Slovensko s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
9. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre Železnice SR - modernizácia a rozvoj železničnej dopravnej cesty
116/B500/2016
63 320 000,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BQN9
Z312081BQN9
63 227 072,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BQN9
Z312081BQN9
63 227 072,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
139/2.1 MP/2015
Doplnená
63 111 175,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo životného prostredia SR
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
O 54/2023
63 108 992,94 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
23. December 2015
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP 139/2.1 MP/2015
Doplnená
63 089 760,76 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25. September 2014
Zmluva o splátkovom úvere č. S02498/2014
S02498/2014
Doplnená
62 739 900,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
18. Február 2015
Kontrakt medzi MDVRR SR a SSC v oblasti vykonávania činností SSC a ich financovania na rok 2015
134/5200/2015
Doplnená
62 292 047,02 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ba Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Február 2015
Kontrakt na rok 2015 uzavretý medzi MDVRR SR a Slovenskou správou ciest
40/B500/2015
62 292 047,02 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR