Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt R3 Tvrdošín - Nižná
ZM/2021/0420
62 050 731,26 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
20. Október 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná"
568/AE70/2021
62 050 731,26 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
24. Február 2016
Kontrakt na rok 2016 uzavretý medzi MDVRR SR a Slovenskou správou ciest
101/B500/2016
61 572 325,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. Marec 2016
Kontrakt medzi MDVRR SR a SSC v oblasti vykonávania činností SSC a ich financovania na rok 2016
182/5200/2016
Doplnená
61 572 325,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Slovenská správa ciest, Bratislava
30. November 2017
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0395 - Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
DZM/2013/0395/0007
61 527 470,96 € Združenie Čebrat (vedúci člen: OHL ŽS, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí NFP
135/1.2 MP/2012
Doplnená
61 457 306,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
6. Jún 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
1273/2023
Doplnená
60 477 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovak Investment Holding, a. s. / National Development Fund II., a.s.
8. Jún 2023
Zmluva o financovaní
1273/2023
60 477 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovak Investment Holding, a. s./ National Development Fund II., a.s.
9. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 2023/507 - Nafta motorová typu AP 2
6900000588
60 124 246,00 € SLOVNAFT, a.s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
29. November 2019
ÚVEROVÁ ZMLUVA č. 310869-2019
ÚVEROVÁ ZMLUVA č. 310869-2019
60 000 000,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
10. December 2019
ZMLUVA O ÚVERE č. 050/19/550088
ZMLUVA O ÚVERE č. 050/19/550088
60 000 000,00 € Poštová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
7. Júl 2020
Zmluva o financovaní č. 32/ZF/2020
Zmluva o financovaní č. 32/ZF/2020
60 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
17. August 2021
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 310869-2019
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 310869-2019
60 000 000,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
18. November 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
0904/2020
60 000 000,00 € Fond na podporu športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Október 2021
Úverová zmluva č. 050/19/550088
Úverová zmluva č. 050/19/550088
60 000 000,00 € 365.bank., a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
27. Jún 2023
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce"
1353/AE00/2023
59 953 543,29 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
28. Február 2018
Zmluva č. 0168/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
0168/2018
59 950 735,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2011
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 2010/165: zmena celkovej ceny v dôsledku zmeny DPH a zmena v TTZ - vojenský materiál MOKYS
6400000171
Doplnená
59 914 156,40 € BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc. ÚIA
9. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
0044/1900/2011
59 764 961,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rovoja SR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
12. Január 2017
Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0002/2017
59 704 712,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR