Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/683
205,32 € Obec Koromľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
31. Marec 2023
Poistná zmluva - Úrazové poistenie
Poistná zmluva - Úrazové poistenie č. 5190057602
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava Obec Gemerské Teplice
31. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/11/054/130
205,32 € Obec Udiča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
31. Marec 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
700541001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP domu Šancová 56 v z. H-Probyt, s.r.o.
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/09/19B/1
239 709,84 € Výskum a inovácie s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní technickej podpory diskových úložísk IBM FlashSystem 5100
15/23/Mi
82 980,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
01/2023 TEV
60,00 € Základná škola Roman ŠPAČEK
31. Marec 2023
Rámcová zmluva na dodávanie domácej a zahraničnej tlače
308/22/CEZ/1
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 1/2023
68
6 276,60 € Drienok s.r.o., r.s.p., Kollárovo námestie 314/10, 03821 Mošovce Ober Turček, Turček č.123, 038 48 Turček
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/30/054/165
Dohoda č. 23/30/054/165
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerské Teplice
31. Marec 2023
SERVISNÁ ZMLUVA č. SLU20230099
Z/2023/716/III/FM/TJ
9 900,00 € Triton, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
31. Marec 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
58/2023
0,00 € Obec Šenkvice Žilinský Miloš
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/44/054/254 uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm d/ zákona č. 5/2004 Zb. o službách zamestnanosti
23/44/054/254
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
28-10-23
1,00 € Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Marec 2023
predaj obecného pozemku par.č. 2/28 - 6m2
2023/1284/36
120,00 € Obec Plavecký Mikuláš Darina Fazekasova, Ľudovít Fazekas
31. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 03/04/2023 uzatvorená podľa zákona č.116/1990Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov
03/04/2023
39,00 € Marek Janík Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/30/054/140
23/30/054/140
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Hucín
31. Marec 2023
Dohoda číslo 23/44/054/275
15/2023
1 026,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Betlanovce
31. Marec 2023
Zmluva o priznaní finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárno na účely ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt na území mesta Komárno
328/2023
500,00 € F.I. Lagging s.r.o. Mesto Komárno
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
119/2023
90,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Jednota dôchodcov na Slovensku