Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/17/54E/2559
0,00 € František Fekete Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Október
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2021/OE/80
756,20 € Vihnánková Ivana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Október
2021
Zamestnávateľská zmluva_Doplnkové dôchodkové sporenie
64/2021_120000901
0,00 € UNIQA, d.d.s., a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
15.
Október
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09120PP60002/21
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Michal Šarlay ELMI PLANT
15.
Október
2021
Zmluva č.11-122-001763/2021 (Geodetický a kartografický ústav Bratislava),č.2-62/2021-CPKE-ON (Ministerstvo vnútra-Centrum podpory Košice) o poskytovaní plnení súvisiacich s umiestnením technológie Slovenskej priestorovej observačnej služby
11-122-001763/2021
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Geodetický a kartografický ústav Bratislava
15.
Október
2021
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
105/2018-2060-2230-Q410-ZZ-2
279 308,88 € DREVINSLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Október
2021
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
509/2021
0,00 € Zuzana Sivičeková Univerzitná nemocnica Martin
15.
Október
2021
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/2021/R
Z135/2021-84
0,00 € Ooo. o.z. Slovenská národná galéria
15.
Október
2021
SNM-GR-CEMUZ-2021/2520
SNM-GR-CEMUZ-2021/2520
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Slovenské národné múzeum
15.
Október
2021
Zmluva o dielo
1496/2021
76 186,80 € OK - TEAM, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
15.
Október
2021
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
CPBB_DO1_263-1-2007_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. MIloš Baranec
15.
Október
2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
11511
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Zuzana Mitterpák
15.
Október
2021
Zmluva č. CPBB_ZM_059-2021_2021 o dodávke el.energie a o uhradení nákladov za spotrebovanú el.energiu
CPBB_ZM_059-2021_2021
0,00 € MV SR STEFE Zvolen, s.r.o.,
15.
Október
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
žpr – 16 – 740 / 2021 – FES
32,88 € KECSKÉSOVÁ Veronika Ministerstvo obrany SR
15.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0300 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 306
Príloha č. 1/2022-0300 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 306
7 750,00 € Martinská teplárenská, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
AOMVAS-1-107/2021
54 442,80 € NICHOLTRACKT s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
15.
Október
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/42/54E/942 zo dňa 17.04.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/42/54E/942 zo dňa 17.04.2021
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Ladislav Maťaščík
15.
Október
2021
Nájomná zmluva (prenájom hnuteľnej veci)
599/2021
41 610,00 € Eurolab Lambda, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
15.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-1623 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 419
Príloha č. 1/2022-1623 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 419
1 430,00 € Martinská teplárenská, a.s. Matica slovenská
15.
Október
2021
Individuálna dohoda (38/2021)
38/2021
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, FCHaPT Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied