Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2022
Kúpna zmluva
067/2022
0,41 € Adamčík Ján Obec Rabča
28.
September
2022
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_155/2022
93,00 € Kapalla Stanislav Mesto Spišská Nová Ves
28.
September
2022
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_158/2022
96,00 € Schneiderová Anna Mesto Spišská Nová Ves
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-147-04726
22-147-04726
1 350,00 € Mgr. art. Danica Pišteková Fond na podporu umenia
28.
September
2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/17/060/84
1 310,84 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
28.
September
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
06/2022
0,00 € RB-BTS, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota 433
28.
September
2022
Zmluva o spolupráci č.727/2022
584/2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Martin
28.
September
2022
Poistenie žiakov ZŠ, detí MŠ
4439007675
241,30 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča
28.
September
2022
Dodatok č. 1 zo dňa 18.8.2022 ku Kúpnej zmluve
2022/24
0,00 € Eurogastrop, s.r.o. Obec Ihľany
28.
September
2022
Zmluva o postúpení práv a povinností
ZNHD-2022-504-000020
0,00 € StVPS, a.s Technické služby Brezno
28.
September
2022
Dohoda č. 22/46/052/55 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre samosprávny kraj a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS obci alebo formou MOS samosprávnemu kraju
2022/28
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Ihľany
28.
September
2022
Nájomná zmluva - Komunitná ulička Karloveské hody
948/2022
30,00 € Oľga Bobornícka Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 06/CKF/P/2022
06/CKF/P/2022
3 000,00 € Obec Jahodná Trnavský samosprávny kraj
28.
September
2022
Nájomná zmluva - Komunitná ulička Karloveské hody
949/2022
30,00 € Kristína Čukaśová Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
28.
September
2022
Nájomná zmluva - Komunitná ulička Karloveské hody
950/2022
30,00 € Janka Palková Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
28.
September
2022
Kúpna zmluva AL
Kúpna zmluva AL
4 140,00 € A L Obec Vrbov
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku uzatvorená podľa § 51 Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
1028/2022
440,00 € Občianske združenie POMOC PRE ADAMKA Obec Divina
28.
September
2022
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
057/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Kecerovce
28.
September
2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-378-003/2022
2022/20
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Ihľany
28.
September
2022
Zmluva o dielo
2022/12
0,00 € Dušan Šromovský, Majerka č. 101, 059 94 Ihľany Obec Ihľany