Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
žpr – 16 – 720 / 2021 – FES
7,45 € TARČA Slavomír Ministerstvo obrany SR
15.
Október
2021
Kúpna zmluva č.42/OZ22/3.Q.2021/EAD
5076/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice SF WOOD s.r.o.
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
2021-0306-1164420
71 353,30 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. OKTE, a. s.
15.
Október
2021
Zmluva o úvere
500/285/2021
566 940,00 € Obec Hvozdnica Štátny fond rozvoja bývania
15.
Október
2021
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb
15102021
5 880,00 € LEMUR, s.r.o. Slovensko IT, a.s.
15.
Október
2021
Zmluva č. 157/POD-402/21 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
SAŽP SE/POD/2021/04
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Tehla
15.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 105/106/2021
105/106/2021
71 598,91 € SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
15.
Október
2021
Zmluva o vykonaní auditu
ZML/0065/2021
6 000,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Fakultná nemocnica Nitra
15.
Október
2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSM-82/32-2021
74 608,45 € ERPOS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
15.
Október
2021
Kúpna zmluva č.41/OZ22/3.Q.2021/EAD
5074/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Holz-Import-Export s.r.o.
15.
Október
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
45029-1
121,96 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Lukáš Liskay
15.
Október
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
46007-1
158,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Aditya Nilesh Khatiwala
15.
Október
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
49487-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zoltán Sármány
15.
Október
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
52294-1
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marcel Baluch
15.
Október
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
52180-1
160,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Filip Trojanovský
15.
Október
2021
dohoda o ukončení dohody č. 20/16/54E/314 zo dňa 21.04.2020
dohoda o ukončení dohody č. 20/16/54E/314 zo dňa 21.04.2020
0,00 € Ing. Michal Hála Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/27/54E/1343
0,00 € Timea Šemetková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
15.
Október
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
21/39/054/244
1 763,24 € Obec Radvaň nad Laborcom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/20/54E/773
0,00 € Marián Hutko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/46/54E/1672
0,00 € Mária Hanigovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok