Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mlieko, mliečne výrobky a slepačie vajcia."
41/2023/CSSLÚČ - 2
7 527,78 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
8. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z151/2023-66
350,00 € Ing. Marek Jančúch Slovenská národná galéria
8. Jún 2023
Zmluva o prenájme priestorov budovy športovej haly
15052023
360,00 € Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 AP Soft s.r.o.
8. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 16/2023 - Dni dobrovoľníkov USSK 2023 v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 285/2023
1 300,00 € U.S.STEEL Košice, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. Jún 2023
Darovacia zmluva
82/2023
300,00 € ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Lošonec
8. Jún 2023
Príkazná zmluva č.24 VO/10/2023/EL-KSVO
40/2023_zml
150,00 € KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie,s.r.o. Obec Obid
8. Jún 2023
Dodávka elektriny
44/175
0,00 € Energie2 - Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Vlachy
8. Jún 2023
Podnájomná zmluva
Podnájomná zmluva Living Light, spol. s.r.o.
67,86 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Living Light, spol. s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v súlade so schémou č. SA.102808 štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 4
807065/2023
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. MATEX, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o spracovaní komplexnej mzdovej a personálnej agendy
825/2023
0,00 € Eva Výrostková Školský internát, Považská 7, Košice
8. Jún 2023
Zmluva č. 1423 434 o poskytnutí dotácie zh prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 1423 434 o poskytnutí dotácie zh prostriedkov DPO SR
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vrbov
8. Jún 2023
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME APZ-KV-4-014/2023
APZ-KV-4-014/2023
15,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave MARLOTKA s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme č. 16/2023
240/2023-II/101
960,00 € Mestská časť Bratislava-RUŽINOV ForTech s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 29/2023
236/2023-II/101
780,00 € Mestská časť Bratislava-RUŽINOV Pavel Barinák - SLOVCHLÓR
8. Jún 2023
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME APZ-KV-4-016/2023
APZ-KV-4-016/2023
15,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Innovation concept s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva č. 545/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
545/2023/ODDDO
1 682,00 € Obec Veľká Lúka Banskobystrický samosprávny kraj
8. Jún 2023
Zmluva o nájme hnuteľných veci - PR & Event Agency, s.r.o.
187/2023
43,20 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. PR & Event Agency, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
SF 133/2023
0,00 € Hudobné centrum Slovenská filharmónia
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti č. ZOP 23/1010/2004 BVS
46/2023
0,00 € BVS Obec Šajdíkove Humence
8. Jún 2023
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2023/003332-009
SE-VO1-2023/003332-009
115 128,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR