Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
652/UNB/2022
25,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Karol Goldschmied
28.
September
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
33/2022
10,00 € Obec Divín Miroslava Gáliková
28.
September
2022
Nájomná zmluva
13/09/2022
192,00 € Spoločenstvo Tulipánci Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
28.
September
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0265
0,00 € Mgr.PaedDr. Marta Kamenická, Budmerice 320, 900 86 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
28.
September
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/01/54E/1165
339,90 € Ing.arch. Matúš Ivanič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28.
September
2022
Z M L U V A č . 1 9 7 2 / 2 0 2 2 o poskytnutí dotácie na projekt
1972/2022
499 999,35 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava – Rača
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/77
14 542,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Ráztočno
28.
September
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/44/054/418
7 685,60 € Dušan Jančura Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28.
September
2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2105807
200,00 € Lipčák Lukáš Rozhlas a televízia Slovenska
28.
September
2022
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2105802
1 250,00 € Šebo Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
28.
September
2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2105801
1 500,00 € Šebo Šimon Rozhlas a televízia Slovenska
28.
September
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
4/2022
290,00 € PROGRANT, s. r. o. Obec Norovce
28.
September
2022
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-037-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-037-OÚ
272 160,00 € Gymnázium Ivana Kupca Trnavský samosprávny kraj
28.
September
2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91312/2
50,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava AKUSON s.r.o.
28.
September
2022
Dodatok č. 2 ku KZ č. 49/2021
30/2022
0,00 € Sintra spol. s r.o. Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
28.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenica nad Cirochou č. 2/2022
Dodatok č.1/D2-2022
4 000,00 € Futbalový klub Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou
28.
September
2022
Zmluva o výpožičke
2/9/2022
0,00 € Mestská časť Košice - Staré mesto Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
28.
September
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.bVzS-79-213/2022
20,16 € Martina NOVOTNÍKOVÁ Ministerstvo obrany SR
28.
September
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.bVzS-79-223/2022
23,44 € Štefan BARTKO Ministerstvo obrany SR
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 12/2/2022 podľa § 7 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10434/2022-M_ODPD
1 700,00 € Asociácia Nepočujúcich Slovenska Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR