Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dodatok č. 05/2023
0,00 € NATUR-PACK, a. s. Obec Spišská Teplica
22. Máj 2023
Dohoda vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a podporu projektu
16052023
5 000,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. Obec Spišská Teplica
16. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 08/2023
08/2023
20,00 € Helena Vilčeková Obec Spišská Teplica
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
ZMLUVA č. 323 0930
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Spišská Teplica
11. Apríl 2023
Nájomná zmluva
NZ_06_04_2023
100,00 € Urbár - pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica Obec Spišská Teplica
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva
07/2023
40,00 € Obec Spišská Teplica Eduard Šavel
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
06/2023
25,00 € Obec Spišská Teplica Andrea Bokšová
30. Marec 2023
Nájomná zmluva
05/2023
100,00 € Zuzana Štrbková, Lesná 262/38, Spišská Teplica Obec Spišská Teplica
29. Marec 2023
Nájomná zmluva
04/2023
44,10 € Elena Štefányová Obec Spišská Teplica
28. Marec 2023
Zmluva o umeleckom výkone
14032023
500,00 € Simona Albertová Obec Spišská Teplica
24. Marec 2023
Autorská zmluva
20032023
0,00 € NOMEX s.r.o. Obec Spišská Teplica
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023
01/2023
1 764,80 € Spišská katolícka charita Obec Spišská Teplica
15. Marec 2023
Mandátna zmluva
14032023
4 910,50 € Ing. Peter Franko Obec Spišská Teplica
15. Marec 2023
Nájomná zmluva
03/2023
40,00 € Tomáš Gilden Obec Spišská Teplica
14. Marec 2023
Nájomná zmluva
02/2023
79,15 € Norbert Kubaský Obec Spišská Teplica
14. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 0603-1/2023
0603-1/2023
143 552,40 € Štefan Jendrušák AGRO-AUTO Obec Spišská Teplica
14. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 0603-2/2023
0603-2/2023
39 240,00 € Štefan Jendrušák AGRO-AUTO Obec Spišská Teplica
3. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 2202/ 2023
2202/2023
450 434,00 € Obecné služby Spišská Teplica, s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1/2023
350,00 € Poľovnícke združenie BOR Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2/2023
2/2023
2 500,00 € Občianske združenie GALAXIA Obec Spišská Teplica