Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2023
Autorská zmluva o dielo
01062023
0,00 € Daniela Virostko Obec Spišská Teplica
17. Júl 2023
Nájomná zmluva
11/2023
100,00 € Obec Spišská Teplica Tomáš Migáč
14. Júl 2023
Kúpna zmluva
12072023
211,00 € Obec Spišská Teplica Jozef Černický
13. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13_07_2023
0,00 € Mäso-Tatry, s.r.o Obec Spišská Teplica
12. Júl 2023
Autorská zmluva
03072023
Doplnená
0,00 € NOMEX s.r.o. Obec Spišská Teplica
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
06/2023
0,00 € Ing. Monika Kešeláková Obec Spišská Teplica
4. Júl 2023
Zmluva č. 01/2023 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v rozpočtovom roku 2023
01/2023
1 200,00 € SENIORPARK, n. o. Obec Spišská Teplica
3. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO
06062023
81 026,40 € RESTAURO-Arte, s.r.o. Obec Spišská Teplica
22. Jún 2023
Zmluva o dielo
19_06_2023
14 099,50 € Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s. r. o. Obec Spišská Teplica
16. Jún 2023
Autorská zmluva
22052023
4 500,00 € Ing. Anna Diačiková, PhD. Obec Spišská Teplica
9. Jún 2023
Nájomná zmluva
08062023
12,50 € Jozef Durkot a Denisa Durkot Obec Spišská Teplica
9. Jún 2023
Autorská zmluva
17052023
0,00 € PhDr. Marián Soják, PhD. Obec Spišská Teplica
9. Jún 2023
Autorská zmluva
18052023
0,00 € RNDr. Adrián Harničár Obec Spišská Teplica
9. Jún 2023
Zmluva o dielo a o spolupráci
09062023
510,00 € Ing. Ján Šperka Obec Spišská Teplica
9. Jún 2023
ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE
05062023
150,00 € Ľubomír Tatarka Obec Spišská Teplica
9. Jún 2023
ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE
31052023
600,00 € Zdeněk Polášek Obec Spišská Teplica
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
10/2023
25,00 € Obec Spišská Teplica Ľudmila Anna Kubaská
31. Máj 2023
Nájomná zmluva
09/2023
40,00 € Obec Spišská Teplica Justína Gildenová
30. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-804136180030
11,00 € Slovak Telekom a. s. Obec Spišská Teplica
30. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-804372864085
7,00 € Slovak Telekom a. s. Obec Spišská Teplica