Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
27_09_2023_10
450,00 € OZ Žijeme v Teplici Obec Spišská Teplica
5. Október 2023
Nájomná zmluva
14/2023
92,45 € Obec Spišská Teplica Terézia Hadidomová
5. Október 2023
Zmluva o dielo
02102023
3 500,00 € Mgr. Zuzana Kasenčáková Obec Spišská Teplica
4. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16/NM/117
19092023
250 592,27 € Obec Spišská Teplica Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
Zmluva o dielo
28092023
6 450,00 € NOMEX s.r.o. Obec Spišská Teplica
2. Október 2023
ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
25092023 01
150,00 € MEDIABUSINESS.SK s.r.o. Obec Spišská Teplica
2. Október 2023
ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
25092023 02
150,00 € MEDIABUSINESS.SK s.r.o. Obec Spišská Teplica
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
27092023 11
1 200,00 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
25. September 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii
22_09_2023
0,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. advokátska kancelária Obec Spišská Teplica
19. September 2023
Licenčná zmluva
12092023
0,00 € Miroslav Dudáš Obec Spišská Teplica
19. September 2023
Licenčná zmluva
11092023
300,00 € PhDr. Marián Soják, PhD. Obec Spišská Teplica
12. September 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
12_09_2023
0,00 € PhDr. Sylvia Galajda Obec Spišská Teplica
23. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DLZ3-91-108
93 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica
22. August 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
3/2023
5 985,00 € Spišská katolícka charita Obec Spišská Teplica
18. August 2023
Autorská zmluva
18082023
1 000,00 € Mgr. art. Pavel Wavrek Obec Spišská Teplica
17. August 2023
ZMLUVA UMELECKOM VÝKONE Horehronskí chlopi
17_08_2023
360,00 € Folklórna skupina Vernár Obec Spišská Teplica
16. August 2023
ZMLUVA o spolupráci pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia
16082023
2 500,00 € RAMAGU, o.z. Obec Spišská Teplica
11. August 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
11_08_2023
900,00 € Peter Basarík Obec Spišská Teplica
11. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
11082023
4 500,00 € brainSTORMING company s. r. o. Obec Spišská Teplica
11. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
11082023_02
150,00 € brainSTORMING company s. r. o. Obec Spišská Teplica