Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071DFX1-76-93 zo dňa 16.08.2023
339/2024
20 203,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
16. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BPZ7-221-67 zo dňa 14.10.2022
341/2024
369 773,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Udiča
16. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AFN4-11-44 zo dňa 7.9.2020
344/2024
4 130 239,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
15. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQS7-223-68 zo dňa 5.8.2022
323/2024
297 851,10 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
15. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CCN3-75-90 zo dňa 12.10.2022
324/2024
3 554 696,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola služieb a lesníctva
15. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021ASW6-223-57 zo dňa 16.04.2021
325/2024
843 532,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
15. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BDL4-223-57 ZO DŇA 12.05.2022
326/2024
2 910 416,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola elektrotechnická
15. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ SÚKROMNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNEJ (SLUŽOBNEJ) CESTE
299/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Lukáš Turiak
15. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AGX5-121-48 zo dňa 13.12.2021
327/2024
821 719,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Senec
15. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 293/2024
293/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Lukáš Turiak
15. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BUW9-73-97
328/2024
401 344,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Senec
15. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071BVI9 zo dňa 21.6.2022
194/2024
202 120,46 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Dubnica nad Váhom
15. Február 2024
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BPN3 zo dňa 07.04.2022
230/2024
164 740,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BXD6-73-87 zo dňa 14.12.2022
332/2024
273 137,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Senec
15. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011N563-122-15 zo dňa 15.11.2018
333/2024
512 999,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Veľké Úľany
15. Február 2024
Licenčná zmluva
4514/2023
0,00 € Opium.systems s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
14. Február 2024
DODATOK Č.1 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CBM5, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071CBM501
182/2024
174 207,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bytča
14. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 302/2024
302/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Ján Hrubý
14. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 280/2024
280/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Michaela Vlčková
14. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 280/2024
321/2024
1 436 216,27 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola