Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Zmluva o dielo
23/2023
83 460,00 € SophistIT, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CMK6
24/2023
Doplnená
444 315,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Apríl 2023
ZMLUVA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
22/2023
1 035 000,00 € Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 19/2023
19/2023
4 474,80 € MediaTech Central Europe, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 18/2023
18/2023
6 508,80 € Gripex,s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva na dodanie originálnych a kompatibilných tonerových kaziet
15/2023
9 760,68 € DD21 s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Apríl 2023
Zmluva o údržbe motorových vozidiel
17/2023
24 600,00 € Rodex Car s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Marec 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚRSO
20/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Marec 2023
Autorská zmluva
12/2023
0,00 € Mgr. Petra Vargová Čakovská Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
6. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SOI/2023/02
05/2023
11 980,00 € Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát SOI Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. Február 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci na projekte Nultého ročníka Regulačného sandboxu
09/2023
0,00 € GOSPACE Tech s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. Február 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci na projekte Nultého ročníka Regulačného sandboxu
10/2023
0,00 € Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov č. IS00223VA
08/2023
3 840,00 € ISIT Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
16. Február 2023
Zmluva o vypôžičke nebytových priestorov Bratislava (kancelárie a garáž)
07/2023
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. Február 2023
Dohoda o pridelení a používaní SMV na služobné účely
06/2023
0,00 € JUDr. Lucia Wirdzek Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
8. Február 2023
Kolektívna zmluva na roky 2023 a 2024
04/2023
0,00 € Odborová organizácia ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Január 2023
Zmluva o výučbe anglického jazyka
01/2023
6 240,00 € Volis Academy n.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. Január 2023
Zmluva o výučbe anglického jazyka
02/2023
2 918,40 € AUREA - jazyková škola Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Január 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci na projekte Nultého ročníka Regulačného sandboxu
38/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. December 2022
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE SML“F01“_“31102022“
34/2022
6 183,60 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví