Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2023
Zmluva o výučbe anglického jazyka
02/2023
2 918,40 € AUREA - jazyková škola Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Január 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci na projekte Nultého ročníka Regulačného sandboxu
38/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. December 2022
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE SML“F01“_“31102022“
34/2022
6 183,60 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311071CFJ4
Doplnená
98 358,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. December 2022
Licenčná zmluva č. 35/2022
35/2022
20 064,00 € eDevelopment, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. December 2022
Zmluva o správe počítačovej siete a systémových nastavení
36/2022
12 960,00 € SECORAMA s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
16. December 2022
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 05/2022
05/2022
1 000,00 € GW Development, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. September 2022
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 04/2022
32/2022
4 000,00 € ENSTRA Power Generation LC s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. September 2022
Zmluva o výučbe anglického jazyka
30/2022
1 167,36 € AUREA - jazyková škola Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
31/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
8. September 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
26/2022
70 788,00 € SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
8. September 2022
Zmluva o výučbe anglického jazyka
29/2022
2 496,00 € Volis Academy n.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. August 2022
ZMLUVA o nájme č. 41202407
27/2022
Doplnená
0,00 € INTRADE RE, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. August 2022
Dohoda k zmluve č. 1548/2007
1548/2007_ukoncenie
0,00 € INTRADE RE, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Júl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o podielovom výkone správy majetku štátu
01-2013_d2
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Júl 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
24/2022
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Júl 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
25/2022
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Jún 2022
Dohoda k zmluve č. 1548/2007 (74/2007) o nájme nebytových priestorov
74/2007_d9
0,00 € INTRADE RE, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. Jún 2022
Zmluva o pripojení do vládnej dátovej siete GOVNET a o poskytnutí súvisiacich výkonov
21/2022
3 492,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Jún 2022
Kúpna zmluva
23/2022
11 278,30 € Slovak Telekom, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví