Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Dohoda o pridelení a používaní SMV na služobné účely
19/2022
0,00 € Ing. Rudolf Slezák Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
15/2022
11 832,48 € 3J s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (Kalinayová)
16/2022
360,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
31. Marec 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
14/2022 (Z311071BRM4)
Doplnená
498 486,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Marec 2022
Nájomná zmluva
12/2022
Doplnená
58 045,21 € OMNIA 2000 a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Marec 2022
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 01/2022
13/2022
600,00 € Obec Šumiac Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. Marec 2022
Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
10/2022
Doplnená
6 288,00 € GRIPEX s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
8. Marec 2022
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
07/2022
58 500,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Február 2022
Zmluva o nájme č. 1936032022
1/2022
Doplnená
31 956,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Február 2022
Dohoda č. CPZA-ON-2022/002668-015 o skončení zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. CPZA-ON-2017/008337-002 zo dňa 27.10.2017
9/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. Február 2022
Zmluva so zákazníkom spoločnosti Microsoft
8/2022
0,00 € Microsoft Ireland Operations Limited Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
16. Február 2022
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov
06/2022
3 840,00 € ISIT Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Február 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
3/2022
1 872,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Február 2022
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
4/2022
672,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Február 2022
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní služieb - služba Business Internet a Business
Dodatok č. 1 k Zmluve 05/2011
7 747,20 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Február 2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/ÚRSO
5/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
31. Január 2022
Kolektívna zmluva ne rok 2022
2/2022
Doplnená
0,00 € Odborová organizácia ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
1. December 2021
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE
28/2021
5 803,20 € C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. December 2021
Zmluva o správe počítačovej siete a systémových nastavení
30/2021
12 672,00 € SECORAMA s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. Október 2021
Kúpna zmluva na dodanie serveru a programu na pokročilé zálohovanie
22/2021
19 042,80 € SECORAMA s.r.o Úrad pre reguláciu sieťových odvetví