Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
NZ č. 840777006-4-2022-NZNP, k.ú. Nižná
840777006-4-2022-NZNP
162,20 € Železnice Slovenskej republiky Eva Vojteková AUTOŠKOLA EGAMA
7. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 830283027-4-2023 -NZP
830283027-4-2023 -NZP
802,50 € Železnice Slovenskej republiky Oľga Školníková
24. Marec 2023
Zmluva o prevádzkovom overovaní exteriérového svietidla Power Light č. 01/23-EE-O 460
01/23-EE-O 460
0,00 € Železnice Slovenskej republiky BEGHELLI – ELPLAST, a.s.
31. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 827 118 292-1-2023 -NZP
827 118 292-1-2023 -NZP
88,00 € Železnice Slovenskej republiky Karol Kuráň
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
991-A.2-SM-46-KZ/2022
48,76 € Božena Puškárová Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
1082-A.2-SM-46-KZ/2023
45,72 € Marián Šuba Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
1087-A.2-SM-46-KZ/2022
56,90 € Štefan Šuba Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
1091-A.2-SM-46-KZ/2023
45,72 € Anna Šusterová Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
1097-A.2-SM-46-KZ/2023
121,92 € Drahomíra Tomášková, Ing, PhD. Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
1098-A.2-SM-46-KZ/2023
8,13 € Vladimír Tompoš Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
1103-A.2-SM-46-KZ/2023
328,00 € Rudolf Uhliar, Ing. Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu 320680612-1-2023-ZNB
320680612-1-2023-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Peter Brada
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu 323910625-1-2023-ZNB
323910625-1-2023-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mário Lechnický a Anna Radičová
31. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705191-3-2023-NZKN
873705191-3-2023-NZKN
258,00 € Železnice Slovenskej republiky Pro Music s. r. o.
31. Marec 2023
NZ č. 854212013-1-2023-NZP
854212013-1-2023-NZP
148,80 € Železnice Slovenskej republiky Martina Falatová
31. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705192-3-2023-NZKN
873705192-3-2023-NZKN
213,00 € Železnice Slovenskej republiky Pro Music s. r. o.
31. Marec 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi (služobné aj súkromné účely) č. 34100/2023/O430-1
34100/2023/O430-1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Pavlína Hadová
31. Marec 2023
Zmluva o pripojení výrobcu elektriny v miestnej distribučnej sústave do regionálnej disitribučnej sústavy
4300150549
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Zmluva o pripojení výrobcu elektriny v miestenej distribučnej sústave do regionálnej disitribučnej sústavy
4300150550
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Zmluva č. 5/2023-ZV o styku s vlečkou
5/2023-ZV
1 209,60 € Železnice Slovenskej republiky Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť v skrátenej forme PSŽ, a. s.