Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu 313510164-4-2024-ZNB
313510164-4-2024-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Helena Šarköziová
22. Máj 2024
Zmluva č. 13/2024-KE o styku s vlečkou
13/2024-KE
2 123,99 € Železnice Slovenskej republiky TAJBA, a.s.
22. Máj 2024
Zmluva č. 14/2024-KE o styku s vlečkou
14/2024-KE
879,11 € Železnice Slovenskej republiky TAJBA, a. s.
22. Máj 2024
Zmluva č. 11/2024-KE o styku s vlečkou
11/2024-KE
403,64 € Železnice Slovenskej republiky SLOVMAG, a.s. Lubeník
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
020-A16219-KZ/2024
200,05 € Zita Peťovská Železnice Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 873705406-3-2016-NZNP z 14.12.2016
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 873705406-3-2016-NZNP z 14.12.2016
2 974,72 € Železnice Slovenskej republiky HJG s.r.o.
21. Máj 2024
D o d a t o k č. 1 k Nájomnej zmluve č. 827118141-1-2020-NZP zo dňa 08.12.2020
D o d a t o k č. 1 k Nájomnej zmluve č. 827118141-1-2020-NZP zo dňa 08.12.2020
3 144,00 € Železnice Slovenskej republiky B & T servis, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o bežnom účte č. SK85 1100 0000 0029 4914 5555
SK85 1100 0000 0029 4914 5555
0,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
21. Máj 2024
D o d a t o k č. 1 k Nájomnej zmluve č. 827118054-1-2019-NZP zo dňa 27.06.2019
D o d a t o k č. 1 k Nájomnej zmluve č. 827118054-1-2019-NZP zo dňa 27.06.2019
0,00 € Železnice Slovenskej republiky B & T servis, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
804274017-2-2024
3 780,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
21. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
858544021-1-2024-ZVB
388,31 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská distribučná, a.s.
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
12819/2024/5400/009
37 961,00 € NORWIT SLOVAKIA spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
12771/2024/5400/009
43 200,00 € NORWIT SLOVAKIA spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
858544022-1-2024-ZVB
432,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská distribučná, a.s.
21. Máj 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 846775002-2-2024-NZKN
846775002-2-2024-NZKN
500,00 € Železnice Slovenskej republiky MONSTERS FILMS s.r.o.
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
005-A16219-KZ/2024
11,28 € Mgr. Ladislav Dovičovič Železnice Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
010-A16219-KZ/2024
200,05 € Jozef Kertés Železnice Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
016-A16219-KZ/2024
360,10 € Jozef Krivošík Železnice Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
027-A16219-KZ/2024
35,72 € Viera Šavrtková Železnice Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
028-A16219-KZ/2024
200,05 € Jana Tomášiková Železnice Slovenskej republiky