Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2016
KÚPNA ZMLUVA
380-III-1004-SV-KZ/2016
23,62 € Štefánia Štetiarová Železnice Slovenskej republiky
9. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 308050669-1/2009
0,00 € Mária Danielová Železnice Slovenskej republiky
18. December 2015
Kúpna zmluva
KZ 025/809004/2015/ELHAMO
84,05 € Adriana Kašková Ing. Železnice Slovenskej republiky
2. November 2016
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 026/809004/2015/ELHAMO
0,00 € Adriana Kašková Ing. Železnice Slovenskej republiky
24. Jún 2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 077/867748/2015/ELHAMO
0,00 € Alena Rusková MVDr. Železnice Slovenskej republiky
10. Apríl 2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 016/807281/2015/ELHAMO
0,00 € Alexander Keller Ing Železnice Slovenskej republiky
18. December 2014
Kúpna zmluva
KZ 017/807281/2014/ELHAMO
6,28 € Alexander Keller Ing. Železnice Slovenskej republiky
10. Jún 2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 218/838268/2015/ELHAMO
0,00 € Alexander Kocsis Ing. Železnice Slovenskej republiky
10. Apríl 2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 034/867748/2015/ELHAMO
0,00 € Alžbeta LEHOTAIOVÁ Železnice Slovenskej republiky
30. Jún 2015
Kúpna zmluva
KZ 105/809004/2015/ELHAMO
23,34 € Andrej Weiser MVDr. Železnice Slovenskej republiky
24. Jún 2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 266/867748/2015/ELHAMO
0,00 € Andrej ŽIGA Ing. Železnice Slovenskej republiky
9. Apríl 2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 003/838268/2015/ELHAMO
0,00 € Aneta Bednářová MUDr. Železnice Slovenskej republiky
13. August 2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 021/826049/2015/ELHAMO
0,00 € Annamária Pietová Mgr. Železnice Slovenskej republiky
16. September 2013
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZBZVB 011/8551-00/2013/TIOP
0,00 € Anton Király Ing. Železnice Slovenskej republiky
18. December 2014
Kúpna zmluva
KZ 029/807281/2014/ELHAMO
3,05 € Anton Király Ing. Železnice Slovenskej republiky
18. December 2014
Kúpna zmluva
KZ 007/838322/2014/ELHAMO
232,81 € Anton Király Ing. Železnice Slovenskej republiky
10. Apríl 2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 018/807281/2015/ELHAMO
0,00 € Anton Király Ing. Železnice Slovenskej republiky
21. November 2013
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZBZVB 008/8551-00/2013/TIOP
0,00 € Arpád Rácz Ing. Železnice Slovenskej republiky
13. Február 2017
KÚPNA ZMLUVA
237-III-1004-SV-KZ/2016
1 482,43 € Belešová Katarína JUDr. Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2013
Kúpna zmluva
KZ 0031/2012/TIP
Doplnená
1 165,84 € Bolo Alojz Ing. Železnice Slovenskej republiky