Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Dodatok k ZMLUVE
Dodatok č. 6 k ZMLUVE č. 2001/009
0,00 € METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť Železnice Slovenskej republiky
20. September 2023
Dodatok k ZMLUVE
Dodatok č. 5 k ZMLUVE č. 2001/005
0,00 € METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť Železnice Slovenskej republiky
13. September 2023
Nájomná zmluva č. 810649214-2-2023-NZP
810649214-2-2023-NZP
254,23 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Peter Zeleňák
13. September 2023
Nájomná zmluva č. 805700062-2-2023-NZP
805700062-2-2023-NZP
2 107,30 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Jozef Tokár
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
699-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Jozef Kobza, Ing. Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
563-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Jozef Kobza, Ing. Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
148-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Monika Brošková Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby
14/SL/2023/SM OSM ZA
4 580,00 € Ladislav Ondruš - ELTECH Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
505-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Vladimír Jeleň Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
750-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Marta Matulová Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
767-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Magdaléna Morihlatková Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
771-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Ľubica Nagyová Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
912-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Anna Pacanovská Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
285-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Monika Brošková Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
640-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Vladimír Jeleň Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
884-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Marta Matulová Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Dodatok č.05/2023 k Dohode č. 3735T0020/09 o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi
Dodatok č. 05/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1005-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Ľubica Nagyová Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Nájomná zmluva č. 804959036-2-2023-NZP
804959036-2-2023-NZP
150,40 € Železnice Slovenskej republiky Mária Rigáňová
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1050-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Anna Pacanovská Železnice Slovenskej republiky