Centrálny register zmlúv

Mesto Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2024-T18
10784/2024
16,00 € Mesto Želiezovce Bliznáková Zuzana, Mgr.
14. Jún 2024
Zmluva č. 1147/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
10666/2024
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Želiezovce
13. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
10465/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Želiezovce
13. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2024-T18
10415/2024
300,00 € Mesto Želiezovce Čistý prameň -Tiszta forrás
13. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10188/2024
100,00 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola Mesto Želiezovce
13. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10174/2024
100,00 € Základná škola, Mierová 67, Želiezovce Mesto Želiezovce
13. Jún 2024
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. R-4/5-2021
10200/2024
0,00 € Coloňová Vargová Dominika Mesto Želiezovce
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Želiezovce v roku 2024 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 1/2024
10359/2024
9 000,00 € Mesto Želiezovce Klára Kissová, SHR
11. Jún 2024
Kúpna zmluva - Nehnuteľnosť v k. ú. Želiezovce, na LV č. 1, parc. C-KN č. 776/1
10183/2024
880,00 € Mesto Želiezovce Ladislav Csudai a Amina Csudaiová
11. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2024-T18
7511/2024
48,00 € Mesto Želiezovce Reformovaný seniorát Barš
6. Jún 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. K-4/15-2024
10014/2024
0,00 € Mesto Želiezovce Kovácsová Judita
6. Jún 2024
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1.6.2009
10015/2024
289,98 € Andrea Gažo HAMIED Mesto Želiezovce
6. Jún 2024
Zmluva o nájme byru č. K-18/2-2024
10012/2024
312,00 € Mesto Želiezovce Tencel Norbert
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-43/22-2024
10016/2024
205,00 € Mesto Želiezovce Billerová Zuzana
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-44/8-2024
10013/2024
175,00 € Mesto Želiezovce Kokoška Peter
29. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2024-T18
9193/2024
36,00 € Mesto Želiezovce Bliznáková Zuzana, Mgr.
23. Máj 2024
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve zo dňa 12.04.2023
9196/2024
1 711 948,14 € DYNAMIK REAL2, s.r.o. Mesto Želiezovce
22. Máj 2024
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 12.04.2023
9137/2024
1 711 948,14 € DYNAMIK REAL2, s.r.o. Mesto Želiezovce
22. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2024-T18
8055/2024
16,00 € Mesto Želiezovce Bliznáková Zuzana, Mgr.
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 2024/1-PC
8092/2024
73,40 € Mesto Želiezovce Kandráčová Jurajka