Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZML_2024_073
300,00 € RETRO občianske združenie, M.R.Štefánika 672/44, Nová Baňa Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
24. Apríl 2024
Mandátna zmluva
ZML_2024_072
8 400,00 € SMART centrum, s.r.o., SNP 204/77, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZML_2024_071
961 536,58 € Tonex stavby s.r.o., Palárikova 3519/14, 95301 Zlaté Moravce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
18. Apríl 2024
Zmluva o výkone správy bytového domu č.7650/2024
ZML_2024_058
0,00 € Okresné stavebné bytové družstvo Levice, Ku Bratke 3, Levice Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
18. Apríl 2024
Zmluva o výkone správy bytového domu č.7660/2024
ZML_2024_059
0,00 € Okresné stavebné bytové družstvo Levice, Ku Bratke 3, Levice Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
ZML_2024_070
35 390,40 € Atipic interier design, s.r.o., Dózsova 1603/27, Šaľa Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
ZML_2024_069
47 492,40 € Atipic interier design, s.r.o., Dózsova 1603/27, Šaľa Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZML_2024_068
0,00 € Ing. Jaroslav Šimko, Ľubica Šimková, Športovcov 74/20, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
15. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZML_2024_067
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Žemberovce, Mjr.Gondu 74, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_2024_066
1,00 € MUDr. Ladislav Bátovský, prak. lekár pre dospelých, Jesenského 62, Levice Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZML_2024_062
471 000,00 € BenátCentrum, spol. s r.o. Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
8. Apríl 2024
Dohoda č. 24/15/060/123
ZML_2024_061
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, Levice Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZML_2024_063
18,50 € Ľudovít Mikula, Mjr. D. Gondu 516/11, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_064
12,00 € Mária Píryová, Tekovská Breznica 792, 966 52 Obec Žemberovce
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_065
14,40 € PhDr. Adriana Gasidlová, Štúrova 130/29, 05801 Poprad Obec Žemberovce
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_2024_057
1,00 € ARBITRUM s.r.o. Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
27. Marec 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o výkone správy bytového domu č. 7640/2022
ZML_2022_145/D2
0,00 € Okresné stavebné bytové družstvo Levice, Ku Bratke 3, Levice Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZML_2024_060
37,00 € Dušan Kujovič, SNP 382/25, Žemberovce Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_056
12,00 € Anna Tichá, Červenej armády 221/5, Žemberovce Obec Žemberovce
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2024_055
18,00 € Anna Tichá, Červenej armády 221/5, Žemberovce Obec Žemberovce