Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
560/2023
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
18. December 2023
Hromadná licenčná zmluva - SILVESTER 2023
508/2023
0,00 € Mesto Pezinok Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1014380219
563/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1014380229
564/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
534/2023
0,00 € Benefit Systems slovakia s.r.o. Mesto Pezinok
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní IT služieb
526/2023
379 190,40 € 3S.sk, spol. s r. o. Mesto Pezinok
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
537/2023
0,00 € Mesto Pezinok Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská Arcidiecéza
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní finančného príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
538/2023
0,00 € Mesto Pezinok Škola Harmanček, s. r. o.
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
539/2023
0,00 € Mesto Pezinok Škola Harmanček, s. r. o.
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
540/2023
0,00 € Mesto Pezinok VIA BIBLIOTHECA, s.r.o.
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančnáho príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
541/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mimi a Monty
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných príspevkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
542/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mimi a Monty
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
543/2023
0,00 € Mesto Pezinok Záhradka, s.r.o.
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní finančných príspevkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
544/2023
0,00 € Mesto Pezinok Škôlka Severáčik s.r.o.
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných príspevkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
545/2023
0,00 € Mesto Pezinok Armáda spásy na Slovensku
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných príspevkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
546/2023
0,00 € Mesto Pezinok TRION - klub aktívneho trávenia voľného času pre deti, mládež a rodičov
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
547/2023
0,00 € Mesto Pezinok Jolly HOMESCHOOL, s.r.o.
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
548/2023
0,00 € Mesto Pezinok Jolly HOMESCHOOL, s.r.o.
22. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
550/2023
0,00 € Mesto Pezinok Slovenské národné múzeum
22. December 2023
ZoD_Rekonstrukcia rodného domu J.Kupeckého
531/2023
151 147,76 € RAJNIAK BAU, s.r.o. Mesto Pezinok