Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
o poskytovaní služby ochrany objektu
729/2024
0,00 € Mesto Nitra Domivosport s.r.o.
22. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
433/2024
0,00 € Mesto Nitra Umenie a spoločnosť, n.o.
22. Marec 2024
Zmluva o Elektronických službách
758/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Nitra
21. Marec 2024
Kúpna zmluva
650/2024
374,00 € Rehoľa piaristov na Slovensku, RŠÚ piaristov - ZŠS, ŠKD Mesto Nitra
21. Marec 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností z NZ. č. 2222/2019/OM-SPPC M. 438/11
653/2024
0,00 € Mesto Nitra Marcel Galandák
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k HM CSCM 6/H4
654/2024
0,00 € Mesto Nitra Katarína Thomová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský 438/11
656/2024
0,00 € Mesto Nitra Branko Petrech
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí transferu
652/2024
0,00 € Mesto Nitra Diecézna charita Nitra
21. Marec 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností z NZ. č. 2345/2022/SMS-PC M. 1380/11
657/2024
0,00 € Mesto Nitra Marcel Galandák
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský 1380/11
658/2024
0,00 € Mesto Nitra Branko Petrech
21. Marec 2024
Nájomná zmkuva k hrobovému miestu Chrenová 105/11
661/2024
0,00 € Mesto Nitra MVDr. Helena Zajacová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 109/11
670/2024
0,00 € Mesto Nitra Tibor Belan
21. Marec 2024
Nájomná zmluva Pár. 74/3
677/2024
0,00 € Mesto Nitra Emília Štefáková
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k HM Mlynárce 394/A
675/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Bystrická
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Dražovce 39/2
674/2024
0,00 € Mesto Nitra Marián Major
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k HM Chrenová 353/14
671/2024
0,00 € Mesto Nitra Miroslav Bečár
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 260/10
680/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Zuzana Hutterová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva kHM Mestský 319/10
679/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Zuzana Hutterová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovce 73/3
678/2024
0,00 € Mesto Nitra Emília Štefáková
21. Marec 2024
Nájopmná zmluva k hrobovému miestu Párovský 135/4
681/2024
0,00 € Mesto Nitra Ľubica Joryová