Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva - FAD
2232/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
26. Júl 2023
Zmluva o dobrovoľníckejj činnosti - COMIN
2144/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
25. Júl 2023
Zmluva o dielo - Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - elektrické NN rozvody
2087/2023
37 314,98 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
25. Júl 2023
Dodatok č. 2 k ZoD č.j. 35/2023/OVaR - Parkovisko Bazovského 2-10
2091/2023
131 040,90 € EVAM plus, s.r.o. Mesto Nitra
25. Júl 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností 2199/2022/SMS-PC
2125/2023
0,00 € Mesto Nitra Ladislav Jágr
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k NZ č.j.1128/2022/OM zo dňa 18.05.2022
1799/2023
0,00 € Mesto Nitra Mário Adamčík
25. Júl 2023
Nájomná zmluva
2032/2023
0,00 € Mesto Nitra KYOYU s. r. o.
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2094/2023
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Libovická BRIGA
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2095/2023
0,00 € Mesto Nitra BIANKA STYLE, s. r. o.
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2096/2023
0,00 € Mesto Nitra Mgr. Erika Šrojtová
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2098/2023
0,00 € Mesto Nitra Sidolep s. r. o.
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2099/2023
0,00 € Mesto Nitra RS Real Finance, s. r. o.
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2100/2023
0,00 € Mesto Nitra ENJI s.r.o
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2101/2023
0,00 € Mesto Nitra Martin Bolík
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2103/2023
0,00 € Mesto Nitra Mgr. Michaela Nikolaeva Hulala
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2105/2023
0,00 € Mesto Nitra IURIS LIBRI, s. r. o.
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2107/2023
0,00 € Mesto Nitra Embrace s.r.o. - štat. org. Mgr. Denisa Baranová
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2108/2023
0,00 € Mesto Nitra PARTNERS REALITY Plus s. r. o.
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2114/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Otília Káčerová
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2115/2023
0,00 € Mesto Nitra Alena Bindasová