Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 173/8
3482/2023
0,00 € Mesto Nitra RNDr. Viktor Sidor
22. December 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlyn.23/C
3479/2023
0,00 € Mesto Nitra Denisa Javrová
22. December 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 24/G2
3478/2023
0,00 € Mesto Nitra Katarína Brezinová
22. December 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností k zmluve č.15060/14 Mest.759/10
3484/2023
0,00 € Mesto Nitra Eva Daneková
22. December 2023
Nájomná zmluva k hrobovém miestu Mestský 759/10
3485/2023
0,00 € Mesto Nitra Justína Oláhová
22. December 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu 99/2 Chrenová Selenec
3486/2023
0,00 € Mesto Nitra Eva Dalkovičová
22. December 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovský 126/8
3489/2023
0,00 € Mesto Nitra Erika Šebová
22. December 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovský 124/8
3490/2023
0,00 € Mesto Nitra Erika Šebová
22. December 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 11/B14
3491/2023
0,00 € Mesto Nitra Romana Olachová
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
3496/2023
4 000,00 € Športový klub Nitra-Dolné Krškany Mesto Nitra
22. December 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Janíkovce 1/B
3498/2023
0,00 € Mesto Nitra Katarína Horváthová
22. December 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mests.222/8
3517/2023
0,00 € Mesto Nitra Dušana Mitterová
22. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve 1237/2023 - Riešenie krízovej situácie na Slovensku
3523/2023
1 290 393,24 € detský fond OSN Mesto Nitra
22. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
3526/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
22. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
3527/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
22. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
3528/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
22. December 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský 157/9
3529/2023
0,00 € Mesto Nitra Alica Slamková
22. December 2023
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
3530/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Nitra
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
3532/2023
4 000,00 € Futbalový klub Janíkovce Mesto Nitra
20. December 2023
Kúpna zmluva - Galerijné vybavenie pre Kreatívne centrum Nitra - Kreatívne centrum Nitra
3509/2023
18 056,13 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Mesto Nitra