Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností č. 2040/2023/SMS-PC
683/2024
0,00 € Mesto Nitra Gabriela Balontayová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k HM Mlynárce 151/C
688/2024
0,00 € Mesto Nitra Bedrich Kolodzej
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Pár.155/4
687/2024
0,00 € Mesto Nitra MUDr. Milan Zeman
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Selenec 34/5
685/2024
0,00 € Mesto Nitra Erika Balontayová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 971/10
684/2024
0,00 € Mesto Nitra MUDr. Michaela Martišová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 65/E3
689/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Svätoslav Hluchý
21. Marec 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
697/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
21. Marec 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností č. 2026-2020-SMS-PC Kol. 44/F
703/2024
0,00 € Mesto Nitra Lukáš Žid
20. Marec 2024
Autorská zmluva o dielo - vyhotovenie erbovej listiny
420/2024
200,00 € Ladislav Vrtel Mesto Nitra
20. Marec 2024
Prenájom KD Dražovce - "veľkonočná výstava"
459/2024
8,00 € Mesto Nitra Pomáhajko, OZ
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby
501/2024
54 079,20 € Mesto Nitra Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby
502/2024
125 697,60 € Mesto Nitra Diecézna charita Nitra
20. Marec 2024
Príkazná zmluva č. VO/01/2024/PL-KS - zabezpečenie výkonu VO na nákup zemného plynu
598/2024
0,00 € Nitrianske regionálne združenie obcí ZMOS Mesto Nitra
19. Marec 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
664/2024
8,40 € Mesto Nitra Milan Vašek
19. Marec 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
665/2024
8,40 € Mesto Nitra Milan Vašek
19. Marec 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
666/2024
8,40 € Mesto Nitra Milan Vašek
19. Marec 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
667/2024
8,40 € Mesto Nitra Milan Vašek
19. Marec 2024
Kúpna zmluva
686/2024
0,00 € Nomiland, s.r.o. Mesto Nitra
19. Marec 2024
Zabezpečenie rekon. pobytov - kúpele Lúčky
506/2024
474,00 € Kúpele Lúčky, a.s. Mesto Nitra
19. Marec 2024
Prenájom KD Párovské Háje - "schôdza OZ"
619/2024
40,00 € Mesto Nitra Nad Hájmi, o.z.