Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Zmluva o spolupráci - Zlaté Moravce - Kreatívne centrum Nitra
2122/2023
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Mesto Nitra
22. Júl 2023
havarijné poistenie MV MsP KASKO Flotila
2133/2023
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Nitra
21. Júl 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č.j 2223/2022OVaR Rekonštrukcia Stračia - havarijný stav
1950/2023
256 527,92 € USD Lučenec s.r.o. Mesto Nitra
21. Júl 2023
Zmluva č. Z20236841_Z - Orezanie drevín
2175/2023
20 099,99 € Zelené mesto, s.r.o. Mesto Nitra
21. Júl 2023
Zmluva na poskytnutie služieb - tlač mestského časopisu
2183/2023
12 720,00 € K.T. spol. s.r.o. Mesto Nitra
21. Júl 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 363/2022/KreaC
2011/2023
209 382,06 € Adifex a.s. Mesto Nitra
21. Júl 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia č. 516 na tržnici
1997/2023
7,20 € Mesto Nitra Florián Csampai
21. Júl 2023
Nájomná zmluva
2171/2023
0,00 € Mesto Nitra ZUAMI CAFFEE, s. r. o.
21. Júl 2023
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb
2198/2023
1 000,00 € Občianske združenie WellGiving Mesto Nitra
20. Júl 2023
Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu - Revitalizácia mestského parku v Nitre - časť Starý park
1841/2023
29 999,70 € Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o. Mesto Nitra
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Horné Krškany 542/1
2137/2023
0,00 € Mesto Nitra Marian Molnár
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 45/1
2141/2023
0,00 € Mesto Nitra Marta Krauszová
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 447/7
2146/2023
0,00 € Mesto Nitra Dezider Žiak
20. Júl 2023
Nájomná zmlluva k hrobovému miestu Mestský 285/10
2143/2023
0,00 € Mesto Nitra Marta Krauszová
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 462/7
2147/2023
0,00 € Mesto Nitra Dezider Žiak
20. Júl 2023
Kúpna zmluva - mobiliár Obnova Starého parku v Nitre
2162/2023
416 326,59 € DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o. Mesto Nitra
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k HM CSCM 12/B9
2163/2023
0,00 € Mesto Nitra Renáta Zentková
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 1/G8
2165/2023
0,00 € Mesto Nitra Viera Barboríková
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k HM Mlynárce 251/A
2166/2023
0,00 € Mesto Nitra Vladimír Pleško
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k HM Párovce 167/11
2169/2023
0,00 € Mesto Nitra Nikoleta Moravčíková