Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluvy o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania
1184/2024
2 004,00 € Ing. Ivana Poliačiková Jazyková škola VAGeS Mesto Nitra
7. Máj 2024
Nebytový priestor- miestnosť asistenta trénera.
1217/2024
0,00 € Nitrianska investičná s.r.o. Mesto Nitra
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - ZŠ Cabajská UNICEF
887/2024
14 500,00 € Mesto Nitra Základná škola - Cabajská
6. Máj 2024
Zmluva o dielo - PD Prístavba výťahu, ZUŠ Rosinského
983/2024
14 400,00 € AKP DEVELOP s.r.o. Mesto Nitra
6. Máj 2024
Zabezpečenie vystúpenia umeleckého súboru Lúčnica
1037/2024
10 000,00 € Umelecký súbor Lúčnica Mesto Nitra
6. Máj 2024
Zmluva o dielo - Obnova miestnej cesty ulica Bočná
1059/2024
115 438,77 € Današ, s.r.o. Mesto Nitra
6. Máj 2024
Dodatok č.7 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.922/2003/OSM Ing.Pospišová zo dňa 05.12.2003 v znení Dodatkov č.1 až 6
1063/2024
229 835,50 € Mesto Nitra Základná škola Sčasného
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - Nitra
1185/2024
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Nitra
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - ZŠ Topoľová UNICEF
876/2024
0,00 € Mesto Nitra Základná škola - Topoľová
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - ZŠ Fatranská UNICEF
877/2024
14 500,00 € Mesto Nitra Základná škola Fatranská
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - ZŠ Krčméryho UNICEF
878/2024
0,00 € Mesto Nitra Základná škola Krčméryho
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - ZŠ s MŠ Novozámocká UNICEF
879/2024
14 500,00 € Mesto Nitra Základná škola s materskou školou Novozámocká
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - ZŠ Beethovenova UNICEF
882/2024
0,00 € Mesto Nitra Základná škola Beethovenova
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - ZŠ s MŠ Na Hôrke UNICEF
881/2024
0,00 € Mesto Nitra Základná škola s materskou školou
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - ZUŠ Rosinského UNICEF
883/2024
16 500,00 € Mesto Nitra Základná umelecká škola J. Rosinského
3. Máj 2024
Zmluva na poskytnutie služieb v oblasti klinickej psychológie - UNICEF
884/2024
16 995,00 € PhDr. Marta Zaťková, PhD., s.r.o. Mesto Nitra
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - ZŠ Tulipánová UNICEF
886/2024
14 500,00 € Mesto Nitra Základná škola Tulipánová
3. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní KD Mlynarce
1154/2024
40,00 € Mesto Nitra Slovenský zväz záhradkárov ZO 11-133 Nitra-Mlynárce
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme KC Zobor
1155/2024
200,00 € Mesto Nitra Divadelné centrum, o.z.
3. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve č.j. 890/2024/OK
1176/2024
380,00 € Mesto Nitra Daniela Rothmeierová