Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2023
Prenájom KC Zobor - "Októberfest"
2753/2023
310,00 € Mesto Nitra Stredisko prevádzky objektov Západ - MO SR
6. Október 2023
Žiadosť o účasť v Akadémii KKP
2784/2023
0,00 € Mesto Nitra Barbora Smoleňová
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
2787/2023
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Mesto Nitra
6. Október 2023
Dodatok k zmluve 2020-1-CZ01-KA205-078036
2262/2023
0,00 € Prázdninová škola Lipnice, z.s. Mesto Nitra
6. Október 2023
Kúpna zmluva
2905/2023
0,00 € ROAX Mesto Nitra
6. Október 2023
Zmluva o spolupráci
2907/2023
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Mesto Nitra
6. Október 2023
Zmluva o výpožičke
2908/2023
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
6. Október 2023
Zmluva o výpožičke
2909/2023
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis
2809/2023
0,00 € Mesto Nitra Mgr. art. Martin Bystrianky
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis
2811/2023
0,00 € Mesto Nitra Karin Laczkóová
5. Október 2023
Zmluva o poksytnutí pomoci de minimis
2813/2023
0,00 € Mesto Nitra Michaela Gubáňová
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis
2814/2023
0,00 € Mesto Nitra Tomáš Švec
5. Október 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP
2797/2023
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Strnátová
5. Október 2023
Rámcová zmluva o dielo
2810/2023
20 000,00 € BMT group s. r. o. Mesto Nitra
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de miniimis
2812/2023
0,00 € Mgr. ROman Fialka Mesto Nitra
5. Október 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP
2819/2023
0,00 € Mesto Nitra Neuvedené
5. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
2825/2023
0,00 € PaedDr. Anna Baráthová Súkromné CŠPP DYS-CENTRUM Mesto Nitra
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci
2840/2023
0,00 € Mesto Nitra OZ Zoborské včely, o.z.
5. Október 2023
Nájomná zmluva k hrobové miesto Mestský 589/11
2876/2023
0,00 € Mesto Nitra Ján Bodi
5. Október 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlyn.261/A
2877/2023
0,00 € Mesto Nitra Mário Malina