Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Udelenie licencie na použitie hudobných diel- ŠPUKFest 2023
1269/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
21. Apríl 2023
DoPPaP z NZ č. 00315/06 M. 64/3
1270/2023
0,00 € Mesto Nitra Marta Mária Karkalíková
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský 64/3
1271/2023
0,00 € Mesto Nitra Adam Jágr
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva k HM Janíkovce 481/B
1272/2023
0,00 € Mesto Nitra Erika Bratková
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva k HM Janíkovce 341/C
1273/2023
0,00 € Mesto Nitra Erika Bratková
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 92/1
1276/2023
0,00 € Mesto Nitra Róbert Fest
20. Apríl 2023
Nájomná zmluva
627/2023
1 652,73 € Mesto Nitra HAJU INVEST s.r.o.
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1174/2023
4 713,00 € Čermánsky futbalový klub Nitra Mesto Nitra
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1181/2023
30 100,00 € HBK Nitrianski Rytieri, o. z. Mesto Nitra
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1186/2023
1 904,00 € Latus o.z. Mesto Nitra
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1187/2023
520,00 € Nitriansky šachový klub Mesto Nitra
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1189/2023
3 376,00 € Športový klub Slávia SPU DFA Nitra Mesto Nitra
20. Apríl 2023
Nájomná zmluva
1219/2023
717,12 € Mesto Nitra Ametyst - agro, s.r.o.
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena - Spojená škola internátna Červeňova 42 Nitra
1170/2023
0,00 € Spojená škola internátna Mesto Nitra
20. Apríl 2023
Darovacia zmluva na úhradu dane z nehnuteľnosti BD na Cintorínska ul. (byty poškodené požiarom)
1231/2023
1 256,25 € Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Mesto Nitra
6. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
1004/2023
0,00 € Mesto Nitra Liga proti rakovine Slovenskej republiky
19. Apríl 2023
Zmluva o propagácii podujatia Cyrilo-metodské slávnosti, Nitra, milá Nitra
686/2023
0,00 € Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj
19. Apríl 2023
Žiadosť o účasť v Akadémii KKP
1038/2023
0,00 € Mesto Nitra Daniel Pauček
19. Apríl 2023
Žiadosť o účasť v Akadémii KKP
1057/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Simona Pallesichová
19. Apríl 2023
Žiadosť o účasť v Akadémii KKP
1060/2023
0,00 € Mesto Nitra Hana Ontkocová