Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 989/10
3546/2023
0,00 € Mesto Nitra Jozef Polák
2. Január 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Pár.12/2
3547/2023
0,00 € Mesto Nitra Milan Paška
6. December 2023
Zmluva č. 2310011 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
3323/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
22. December 2023
Poistná zmluva č.1009901708 na poistenie majetku a poist. všeobecnej zodpov. za škodu
3525/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Nitra
27. December 2023
Nájomná zmluva
3450/2023
20 000,00 € Mesto Nitra HK Nitra, s.r.o.
27. December 2023
Nájomná zmluva
3505/2023
2 544,00 € Mesto Nitra Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra
27. December 2023
Nájomná zmluva
3507/2023
4 590,00 € Mesto Nitra Krajský súd Nitra
27. December 2023
Nájomná zmluva
3508/2023
3 180,00 € Mesto Nitra Okresný súd Nitra
27. December 2023
Nájomná zmluva
3511/2023
4 590,00 € Mesto Nitra Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre
29. December 2023
k príkaznej zmluve č. 1131/2021/Predn.
3464/2023
0,00 € Neuvedené Jozef Gajdoš
29. December 2023
1247/2021 Predn.
3463/2023
0,00 € Neuvedené Jozef Korec
29. December 2023
Zmluva o komisnom predaji tovaru CD Solamente Naturali - Musica Nitriensis
3361/2023
0,00 € Solamente naturali - súbor pre starú hudbu Mesto Nitra
29. December 2023
Zmluva o zabezpečovaní prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS
3543/2023
0,00 € Mediatex, s.r.o. Mesto Nitra
29. December 2023
Zmluva na poskyytovanie služieb
3544/2023
0,00 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
28. December 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb stavebného inžiniera pre projektovanie inžinierskych stavieb miestnych ciest
3468/2023
0,00 € SAGASTA, s.r.o. Mesto Nitra
28. December 2023
Kúpna zmluva
3268/2023
12 400,00 € Mesto Nitra KOVOŠROT E&R s.r.o.
28. December 2023
Darovacia zmluva Gefco Slovakia
3537/2023
650,00 € GEFCO SLOVAKIA s.r.o. Mesto Nitra
28. December 2023
Dodatok k zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Nitra
3538/2023
0,00 € Transdev Morava s.r.o. Mesto Nitra
28. December 2023
Dodatok č. 8 ku kolektívnej zmluve zo dňa 7.7.2009 MsP
3542/2023
0,00 € Mesto Nitra Závodný výbor SLOVES pri MsP Nitra
27. December 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností č. 468/06
3476/2023
0,00 € Mesto Nitra Irena Strnisková