Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Zabezpečenie hudobného vystúpenia FSS Komňackí mládenci v rámci podujatia - Mesiac úcty k starším 2023
2922/2023
300,00 € Obec Komjatice Mesto Nitra
19. Október 2023
Prenájom KC Zobor - "oslava"
2530/2023
250,00 € Mesto Nitra Denisa Svitačová
19. Október 2023
Výpožička Synagógy - Srdce na dlani- oceňovanie výnimočných dobrovoľníkov za rok 2023
2704/2023
0,00 € Mesto Nitra Združenie právnických osôb "Komunitné centrum"
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1391/2023
1 196,00 € House of dance Mesto Nitra
18. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskyt. dotácie
2749/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
18. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2963/2023
0,00 € Volt, s.r.o. Mesto Nitra
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2978/2023
1 000,00 € Budúcnosť, n. o. Mesto Nitra
18. Október 2023
dodatok k zmluve - doba trvania zmluvy
2979/2023
0,00 € AB&B s.r.o. Mesto Nitra
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2986/2023
1 000,00 € Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Mesto Nitra
17. Október 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP
2818/2023
0,00 € Mesto Nitra Agneša Szabová
17. Október 2023
Dodatok č.1 k Záložnej zmluve č.400/197/2020
2926/2023
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Nitra
17. Október 2023
Zabezpečenie hudobného vystúpenia a ozvučenia kapely LHP muzika v rámci podujatia - Mesiac úcty k starším 2023
2919/2023
350,00 € Mgr. Andrej Pleštinský Mesto Nitra
17. Október 2023
Dodatok č.1 k Záložnej zmluve č.400/198/2020
2927/2023
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Nitra
17. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri výkone stáže - Kreatívne centrum Nitra
2947/2023
0,00 € Mesto Nitra Vitor Azevedo
17. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202310959 - orezanie a výrub drevín
2970/2023
34 999,99 € Zelené mesto, s.r.o. Mesto Nitra
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí transferu
2673/2023
2 812,37 € Mesto Nitra Budúcnosť, n. o.
16. Október 2023
Prenájom KD Kynek - "prezentácia výrobkov"
2923/2023
80,00 € Mesto Nitra SEZ DK, a.s.
16. Október 2023
Zmluva o dobrovoľníckejj činnosti - COMIN
2964/2023
0,00 € Natalia Nosova Mesto Nitra
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2946/2023
0,00 € Mesto Nitra Slavka Džambová - inspirering
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
2939/2023
28,00 € Natália Melová Mesto Nitra