Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo - Mestský cintorín Horné Krškany - verejné osvetlenie
583/2023
8 974,62 € CompanyV s.r.o. Mesto Nitra
14. Apríl 2023
Prenájom KC Zobor- majáles
692/2023
310,00 € Mesto Nitra Stredisko prevádzky objektov Západ - MO SR
14. Apríl 2023
Prenájom KD Párovské Háje- cvičenie
1115/2023
0,00 € Mesto Nitra Terra klub, O.Z.
14. Apríl 2023
Prenájom KD Kynek- cvičenie
1118/2023
0,00 € Mesto Nitra Terra klub, O.Z.
14. Apríl 2023
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č.j. 1039/2023/OK
1202/2023
0,00 € Mesto Nitra Mária Čápeková
14. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
1016/2023
0,00 € Manageria Mesto Nitra
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia balkónov ZpS Jánskeho 7
1027/2023
131 880,74 € FMR SERVICE, s.r.o. Mesto Nitra
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovský 100/14
1200/2023
0,00 € Mesto Nitra Anna Slobodová
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva k HM Chrenová 182/9
1204/2023
0,00 € Mesto Nitra Mária Žoffajová
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva k HM DK I. 9/7
1205/2023
0,00 € Mesto Nitra František Borek
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Dražovce 173/1
1207/2023
0,00 € Mesto Nitra Angelika Karasová
13. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č. j. 917/2014/OSS zo dňa 29.04.2014
556/2023
0,00 € ASSR, s.r.o. Mesto Nitra
13. Apríl 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností z NZ č.13765/13
1155/2023
0,00 € Mesto Nitra Koso Manol
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 260/7
1158/2023
0,00 € Mesto Nitra Eva Dragunová
13. Apríl 2023
DoPPaP z NZ č. 05929 /08 Mestský 90/3
1162/2023
0,00 € Mesto Nitra Rastislav Hudák
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva k HM Chrenová 369/14
1161/2023
0,00 € Mesto Nitra Eva Rudňanská
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 7/G1
1160/2023
0,00 € Mesto Nitra Jana Vargová
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský 90/3
1163/2023
0,00 € Mesto Nitra Rastislav Hudák
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 127/6
1167/2023
0,00 € Mesto Nitra Miloš Gažo
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva
1014/2023
1 677,49 € Mesto Nitra GOC Nitra Development, s.r.o.