Centrálny register zmlúv

Mesto Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
377/2024
0,00 € Mesto Senica Viera Vrablicová
11. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
380/2024
0,00 € Mesto Senica Eva Marcinová
11. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
381/2024
0,00 € Mesto Senica Vlasta Kapsová
19. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
394/2024
0,00 € Mesto Senica Pavol Vach
19. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
393/2024
0,00 € Mesto Senica Anna Pelikánová
19. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
392/2024
0,00 € Mesto Senica Marián Ščevlík
19. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
391/2024
0,00 € Mesto Senica Ingrid Balážová
20. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
395/2024
0,00 € Mesto Senica Nicol Čulenová
19. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
390/2024
0,00 € Mesto Senica Denisa Stašková
18. Jún 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode stavebných objektov
388/2024
0,00 € POLEX s.r.o. Mesto Senica
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
389/2024
18,00 € Mesto Gbely Mesto Senica
14. Jún 2024
Zmluva o dielo (Obnova a dodanie serverovej infraštruktúry mesta Senica)
384/2024
89 003,70 € airo, s.r.o. Mesto Senica
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.Z311071CGH7 zo dňa 21.3.2023 (prvé zverejnenie 6.6.2024)
385/2024
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Mesto Senica
14. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (RVO02)
386/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ATK3 zo dňa 2.8.2021 (prvé zverejnenie 15.5.2024)
387/2024
773 248,59 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Senica
6. Jún 2024
Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 560/2017/UZ
366/2024
800 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. Mesto Senica
12. Jún 2024
Kúpna zmluva č. Z2024441-Z (prvé zverejnenie 11.06.2024)
382/2024
1 000,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Mesto Senica
12. Jún 2024
Dohoda o použití vlastného cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
383/2024
0,00 € Mesto Senica Mgr. Milan Dieneš
11. Jún 2024
Zmluva o dielo ( Vybudovanie 3 cyklostojísk)
371/2024
6 961,29 € Ecoprogress s. r. o. Mesto Senica
11. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
378/2024
0,00 € Mesto Senica Ružena Vašková