Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluva o dielo - Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2025
264/2024
527 700,00 € Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. Mesto Hlohovec
29. Máj 2024
EKS - Nákup Tlačiaren HP LaserJet Pro MFP M430f (3PZ55A#B19) alebo ekvivalent
305/2024
1 585,00 € HS technology s.r.o. Mesto Hlohovec
29. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb cez DSL sieť
298/2024
136,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Hlohovec
29. Máj 2024
Dohoda o zmene zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb na posktovanie služieb cez partnerskú DSL sieť
300/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Hlohovec
28. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
281/2024
1 000,00 € Mesto Hlohovec Cech vinárov Hlohovecka o.z.
28. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
280/2024
1 000,00 € Mesto Hlohovec Josef Karnet
28. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
282/2024
385,00 € Mesto Hlohovec Občianske združenie Šulekovskí záhradkári
28. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
283/2024
2 500,00 € Mesto Hlohovec D-RELAX s.r.o.
28. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
284/2024
3 000,00 € Mesto Hlohovec Občianske združenie Nicolasa Konta
28. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
285/2024
1 000,00 € Mesto Hlohovec CD Karolko s.r.o.
28. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
287/2024
300,00 € Mesto Hlohovec Atletický klub Bojničky
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotáce z fondu primátora - šport - Leopoldovský tenisový klub Leopoldov LTC
202/2024
300,00 € Mesto Hlohovec Leopoldovský tenisový klub Leopoldov LTC
27. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
272/2024
700,00 € Mesto Hlohovec Združenie kresťanských seniorov
27. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
273/2024
1 300,00 € Mesto Hlohovec Rodičovská rada pri ZŠ Vilka Šuleka
27. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
274/2024
400,00 € Mesto Hlohovec Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Hlohovec
27. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
275/2024
1 900,00 € Mesto Hlohovec Róbert Karnet
27. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
278/2024
300,00 € Mesto Hlohovec Hlohovský žurnál
27. Máj 2024
Dohoda o urovnaní - poskytnutie finančnej dotácie za rok 2023
277/2024
120,00 € Mesto Hlohovec Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7015
258/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Pavlína Stavařová
23. Máj 2024
Zmluba o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby
152/2024
16 258,16 € SENIORKA n.o. Mesto Hlohovec