Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 00028/2016-PNZ-P40008/16.00 - zmena predmetu nájmu a výšky nájomného
681/2023
765,30 € Slovenský pozemkový fond Mesto Hlohovec
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci - archeologický výskum
143/2024
34 560,00 € PAMARCH, s.r.o. Mesto Hlohovec
18. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci a darovacia zmluva - Nočný beh Hlohovcom
193/2024
1 000,00 € Saneca Pharmaceuticals a. s. Mesto Hlohovec
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva na odkúpenie verejnoprospešenej stavby SO 16.7 - Úprava verejného oéstvetlenia
687/2023
1,00 € Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Mesto Hlohovec
16. Apríl 2024
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb
149/2024
10 000,00 € Lyreco CE, SE Mesto Hlohovec
12. Apríl 2024
Zmluva o odpustení dlhu
124/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Hlohovecký spolok nepočujúcich
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/6965
153/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Patrik Peťovský
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/6966
154/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Jana Löfflerová
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/6967
155/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Ľuboš Sury
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/6968
156/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Marta Pereslényová
12. Apríl 2024
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2024/02/6972
160/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Zuzana Krňan
12. Apríl 2024
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2024/02/6971
159/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Zuzana Krňan
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/6970
158/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Peter Janíček
12. Apríl 2024
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2024/02/6969
157/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Mária Sanigová
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/6973
161/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Mária Špániková
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/6974
162/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Mária Špániková
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/6975
163/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Bohumil Hrušovský
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/6976
164/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Ľubica Černaiová
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/6980
168/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Miroslav Magulic
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/6979
167/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Miroslav Magulic