Centrálny register zmlúv

Obec Smolenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Darovacia zmluva
2023/ZML/61 - finančný dar
1 100,00 € PhDr. Zuzana Rybová Obec Smolenice
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101253
19,92 € Aladár Kvapil Obec Smolenice
14. November 2023
Zmluva o dielo
58 - 2023
10 762,55 € KALDOSTAV, s.r.o. Obec Smolenice
6. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101246
19,92 € Jarmila Priatková Obec Smolenice
6. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230201249
19,92 € Alena Žaludová Obec Smolenice
6. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230201250
19,92 € Zita Vachová Obec Smolenice
6. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
6692007
19,92 € Viera Víťazková Obec Smolenice
6. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101251
19,92 € Viera Víťazková Obec Smolenice
6. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101252
19,92 € Andrea Zezulková Obec Smolenice
27. Október 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
53 - 2023
0,00 € Divadlo komédie Obec Smolenice
27. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny
2912/2023
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Smolenice
27. Október 2023
Dohoda
23/08/010/49
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Obec Smolenice
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 53 - 2023
56 - 2023
3 000,00 € E1 studio, s.r.o. Obec Smolenice
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
51 - 2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o., Obec Smolenice
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 51 - 2023
51a - 2023
5 124,00 € Lemonur s.r.o Obec Smolenice
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 52 - 2023
52 - 2023
9 000,00 € Ing. Matej Pončák Obec Smolenice
13. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101248
13,28 € Peter Sloboda Obec Smolenice
13. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101247
19,92 € Peter Sloboda Obec Smolenice
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 54/2023/ŽoNFP
50 - 2023
6 000,00 € INSUCOOR s.r.o. Obec Smolenice
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101245
13,28 € Peter Boháček Obec Smolenice