Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2017-12-12vs2 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
19/2023
414,00 € TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
9. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
18/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Renáta Bajzová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
9. Február 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacieho zariadenia č. 1001-2023
17/2023
145,91 € P&P SERVIS, s.r.o., Ohradzany 223, 067 22 Ohradzany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00023/2023
37,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Denisa Zjanová, Gorkého 469/1, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o so
11/2023
303 384,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o dielo
12/2023
400,00 € Adusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023 - Kolumbárium č.2
13/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Denisa Zjanová, Gorkého 469/1, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00024/2023
37,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Dutkovská, Duchnovičova 473/3, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023 - Kolumbárium č.2
15/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Dutkovská, Duchnovičova 473/3, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00025/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Alexandra Šmajdová, SNP 2507/2, 066 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
16/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubov Hudáková, Cintorínska 655/1, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00030/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nadežda Župová, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00029/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Mochnáč, Duchnovičova 572/94, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00028/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Uramová, Duchnovičova 560/70, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00027/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mariana Kašprišinová, Prostejovská 4819/1, 080 01 Prešov
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00026/2023
321,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Gajdošová, Bočná 4302/89, 82104 Bratislava Ružinov
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00008/2023
164,12 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce PaedDr. Tatiana Sotáková, Jilemnického 16, 040 01 Košice
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00007/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Vladimír Bejda, kpt. Nálepku 400/57, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00001/2023
87,52 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Kavčak. Duchnovičova 506/81, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00002/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Zlata Baničová, Internátna 63, 974 04 Banská Bystrica