Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
137/2022
6,60 € BMC Recycling, s.r.o., Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
132/2022
0,00 € RAJO, s.r.o., Studená 35, 823 55 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke tepla
131/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke tepla
130/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke tepla
129/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke tepla
128/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: KZP-PO4-SC431-2021-68/BYB2
127/2022
554 655,02 € Ministerstvo životného prostredia, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
134/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Kúpna zmluva
133/2022
0,00 € RAJO, s.r.o., Studená 35, 823 55 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 3/2022
123/2022
10,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slavomír Pirník – pohrebné služby, Borov 105, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Kúpna zmluva
124/2022
0,00 € Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2022
126/2022
0,00 € Kovostroj, a.s. Medzilaborce, Mierová 297/11, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Zmluva č. 02/NPM828/2022 o nájme nebytových priestorov
122/2022
4 721,85 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
116/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Lapišáková, Borov 71, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
116/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Lapišáková, Borov 71, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
121/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Jennifer Harbistová, Májová 829/36, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva o dielo
120/2022
21 600,00 € Stavoprojekt, s.r.o., Jarková 31, 08001 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva č. 03/NPM828/2022 o nájme nebytových priestorov
119/2022
304,58 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Bochin, Duchnovičova 532, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme hnuteľných vecí zo dňa 27.02.2019
118/2022
263,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce GITCARE, s.r.o., Alvinczyho 1707/22, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
1. Jún 2022
Zmluva č. 01/NPK151/2022 o nájme nebytových priestorov
79/2022
0,00 € SINORTHO, s.r.o. Mesto Medzilaborce