Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o dielo
27/2024
853 710,65 € STRABAG s.r.o. Obec Šemša
10. Máj 2024
Zmluva č. WMCNETWORK-1544189
25/2024
293,00 € WMC NETWORK, s.r.o. Obec Šemša
10. Máj 2024
Zmluva o Municipálnom úvere - Dodatok č. 1
26/2024
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šemša
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
24/2024
65 212,44 € BaUstav corporation s.r.o. Obec Šemša
30. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/8/4/2024
20,00 € Obec Šemša Jarmila Sciranková
30. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/11/3/2024
20,00 € Obec Šemša Jarmila Sciranková
29. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/10/15/2024
20,00 € Obec Šemša Irena Sabolová
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - kosenie verejných priestranstiev
23/2024
1 221,26 € Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou s.r.o. Obec Šemša
10. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/10/12/2024
20,00 € Obec Šemša Galina Ačaiová
6. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
22/2024
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Šemša
25. Marec 2024
Zmluva č. 1424246
21/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Šemša
18. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o plnom servise a údržbe č. 2019/024
17/2024
0,00 € Next Team s.r.o. Obec Šemša
18. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
18/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Šemša
18. Marec 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
19/2024
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
18. Marec 2024
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
20/2024
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša Obec Šemša
14. Marec 2024
Dodatok č. 11
15/2024
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
14. Marec 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní tovarov
16/2024
0,00 € K3 s.r.o. Obec Šemša
13. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/11/10/2024
20,00 € Obec Šemša Edita Jasaňová
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/2/24/2024
5,00 € Obec Šemša Ervín Kudlík
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/7/1/2024
20,00 € Obec Šemša Ervín Kudlík