Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
21/2024
Doplnená
150,00 € Obec Spišské Bystré Súkromná základná umelecká škola Nobela
5. Február 2024
Zámenná zmluva
22/2024
0,00 € Obec Spišské Bystré Ľubomír Buday, Zuzana Budayová
5. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
23/2024
350,00 € Obec Spišské Bystré Daniela Dragošová
1. Február 2024
Zmluva č. 04/2024 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
18/2024
19,00 € Obec Spišské Bystré Jozef Vitko
1. Február 2024
Zmluva číslo 2/2024-5 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
19/2024
20,00 € Obec Spišské Bystré Bendíková Anna
29. Január 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
16/2024
700,00 € Obec Spišské Bystré Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Január 2024
Dodatok k Zmluve o audítorskej činnosti
17/2024
1 440,00 € Ing. Cibulová Daniela Obec Spišské Bystré
23. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
13/2024
350,00 € Obec Spišské Bystré Mária Smolárová
23. Január 2024
Zmluva č. 03/2024 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
14/2024
13,13 € Obec Spišské Bystré Anna Bendíková
23. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 3/2024/2
15/2024
200,00 € Obec Spišské Bystré Jozef Mianovský
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2/2024
8/2024
25,00 € Obec Spišské Bystré Vilma Hlaváčová
12. Január 2024
Kúpna zmluva
9/2024
1 260,00 € Obec Spišské Bystré Glejdura Milan
12. Január 2024
Rámcová zmluva treasury
10/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Spišské Bystré
12. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 3/2024/1
11/2024
144,00 € Obec Spišské Bystré Mgr. Martina Mizerová
12. Január 2024
Zmluva číslo 1/2024-10 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
12/2024
20,00 € Obec Spišské Bystré Ing. Michal Šeleng
9. Január 2024
Zmluva č. 01/2024 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
5/2024
5,55 € Obec Spišské Bystré Terézia Budajová
9. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 1/2024
6/2024
25,00 € Obec Spišské Bystré Lacková Kveta
9. Január 2024
Zmluva č. 02/2024 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
7/2024
20,10 € Obec Spišské Bystré Mária Olexová
8. Január 2024
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
3/2024
5 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Spišské Bystré
8. Január 2024
DODATOK K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Dodatok č. 1 ku zmluve č. 1/2019-5
4/2024
10,00 € Obec Spišské Bystré Mária Čonková