Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/493/2024
55,00 € Obec Ruskov Mesto Trebišov
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/494/2024
140,00 € Obec Sečovská Polianka Mesto Trebišov
15. Máj 2024
Záložná zmluva č. 800/132/2021/3
CRZ/490/2024
4 664 283,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Trebišov
15. Máj 2024
Záložná zmluva č. 800/133/2021/3
CRZ/491/2024
388 414,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Trebišov
15. Máj 2024
Zmluva č. 5/2024/SOC o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
CRZ/492/2024
6 480,00 € Mesto Trebišov Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
13. Máj 2024
Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
CRZ/489/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Trebišov
12. Máj 2024
Zmluva o prevádzkovaní Kompostárne v Trebišove
CRZ/488/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
10. Máj 2024
Zmluva o dielo
CRZ/485/2024
82 962,00 € PRODAP s.r.o. Mesto Trebišov
10. Máj 2024
Zmluva č. 3/2024/SOC o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
CRZ/486/2024
720,00 € Mesto Trebišov Arcidiecézna charita Košice
10. Máj 2024
Zmluva č. 4/2024/SOC o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
CRZ/487/2024
480,00 € Mesto Trebišov Arcidiecézna charita Košice
9. Máj 2024
Príkazná zmluva
CRZ/483/2024
350,00 € Alžbeta Sabová Mesto Trebišov
9. Máj 2024
Príkazná zmluva
CRZ/484/2024
170,00 € Roman Romančák Mesto Trebišov
3. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
CRZ/455/2024
0,00 € Mesto Trebišov JUDr. Matej Ivaň
3. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Dohode č. 24/45/054/88 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
CRZ/456/2024
23 738,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mesto Trebišov
3. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/457/2024
0,00 € Mesto Trebišov JUDr. Martin Puci
3. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/458/2024
0,00 € Mesto Trebišov Štefan Horvát
3. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/459/2024
0,00 € Mesto Trebišov Roman Vyhnal
3. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/460/2024
0,00 € Mesto Trebišov Katarína Janičová
3. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/461/2024
0,00 € Mesto Trebišov Daniela Demeterová
3. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/462/2024
0,00 € Mesto Trebišov Michal Jančík