Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA FLORPARK č. 6/2024
043_Z_2024
274,50 € Kopkášová Viera MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
10. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA FLORPARK č. 5/2024
042_Z_2024
274,50 € Chovanová Štefánia MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
10. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA FLORPARK č.4/2024
041_Z_2024
137,25 € Majirská Mária MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
10. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA FLORPARK č. 3/2024
040_Z_2024
329,40 € Rakacký Imrich MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
6. Jún 2024
Zmluva o výpožičke 217172024 uzatvorená podľa § 659 OZ a § 115 ods.1 Štatútu mesta Košice
038_Z_2024
1 980,00 € Základná škola, Belehradská 21, Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
5. Jún 2024
Dodatok číslo 1/P/2024 k zmluve o dodávke, odbere a refakturácii čast energií č. 1/22-2011/2023
036_Z_2024
630,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
5. Jún 2024
Dodatok číslo 1/P/2024 k zmluve o dodávke, odbere a refakturácii časti energií č. 1/22-2011/2023
035_Z_2024
630,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
5. Jún 2024
Dodatok číslo 1/P/2024 k zmluve č. 22/2011/P o nájme nebytových priestorov
034_Z_2024
4 326,37 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
5. Jún 2024
Dodatok číslo 1/P/2024k zmluve č. 2/2003 o nájme nebytových priestorov
033_Z2024
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ŠARIŠČAN s.r.o.
5. Jún 2024
Zmluva č. 03/ DV/2024 o duálnom vzdelávaní
037_Z_2024
0,00 € Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2024
032_Z_2024
36 220,11 € RENE izolácie KE, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
20. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 01/2024
031_Z_2024
0,00 € BC Technik group s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 4/2024/P
030_Z_2024
1 000,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Školský Basketbalový Klub GALAXY Čaňa
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2024/P
029_Z_2024
1 000,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  číslo  5/2024/P
028_Z_2024
200,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
30. Apríl 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
027_Z_2024
0,00 € Vincent Maršalek MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
30. Apríl 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
026_Z_2024
0,00 € Richard Orosz MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva Uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
025_Z_2024
300,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Andrej Maťašovský
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 7/2024/P
024_Z_2024
800,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 6/2024/P
023_Z_2024
700,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice